Ympäristöterveydenhuolto - ennaltaehkäisyä ja viranomaistyötä

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä erilaisin elinympäristöön kohdistuvin toimenpitein. Ympäristöterveydenhuollon perusasioihin kuuluvat mm. hyvänlaatuinen juomavesi ja ravinto sekä terveellinen ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristöterveydenhuolto vastaa elintarvikevalvonnasta, ympäristöhygieenisestä valvonnasta, tupakkalain noudattamisen valvonnasta, nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonnasta sekä eläinlääkintähuollosta ja eläinsuojelusta.

Lisäksi tehtäviin kuuluu neuvoa ja ohjata lainsäädännön piiriin kuuluvia toiminnanharjoittajia sekä kuntalaisia ja yhteistyöviranomaisia.

Tunturi–Lapin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueena on Enontekiö, Kittilä, Muonio ja Sodankylä. Alueella toimii tällä hetkellä 6 eläinlääkäriä ja 3 terveystarkastajaa.

Ympäristöterveydenhuollon toimipisteiden yhteystiedot löydät täältä

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollossa haettavana valvontaeläinlääkärin viransijaisuus ajalle 5.9.2022-31.8.2023

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollossa on haettavana 17.6.2022 klo 12.00 mennessä

VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIN VIRANSIJAISUUS AJALLE 5.9.2022-31.8.2023

Valvontaeläinlääkärin toimipiste on Kittilässä, mutta toiminta-alueena on koko Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalue. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Sodankylän kunnat.

Tehtäviin kuuluvat eläinsuojelu-, eläintauti- ja sivutuotelain mukaiset viranomaistehtävät (noin 70 % työajasta) sekä elintarvikkeiden alkutuotannon valvonta ja eläinperäisiä elintarvikkeita valmistavien laitosten valvonta (noin 30 % työajasta). Alueen muut praktikkoeläinlääkärit avustavat ja tukevat valvontaeläinlääkäriä tehtävien hoitamisessa.

Viransijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto. Tehtävän hoitaminen vaatii hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan heti sopivan henkilön löydyttyä. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja lääkärisopimuksen mukaisesti. Viran tehtäväkohtainen palkka on 5786,07 €/kk. Viransijaisuuden täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee jättää 17.6.2022 klo 15 mennessä, Kuntarekry.fi työavain: 443469.  Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo.

Lisätietoja antavat valvontaeläinlääkäri Raisa Kiimamaa puh. 040 6692192, raisa.kiimamaa@sodankyla.fi.

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollossa on haettavana Ympäristöterveyspäällikön virka 17.6.2022 klo 12.00 mennessä (hakuaikaa jatkettu)

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollossa on haettavana 17.6.2022 klo 12.00 mennessä (hakuaikaa jatkettu)

 

YMPÄRISTÖTERVEYSPÄÄLLIKÖN VIRKA

 

Hakuaikaa jatketaan ajalle 23.5.-17.6.2022 saakka. Aiemmin tulleet hakemukset otetaan huomioon virkaa täytettäessä.

 

Ympäristöterveyspäällikön tehtäviin kuuluu ympäristöterveydenhuollon toiminnasta vastaaminen. Tehtävään sisältyy myös terveystarkastajan tehtäviä noin puolet työajasta. Viran sijoituspaikka on Sodankylä.

 

Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, elintarvikelain (297/2021) 32 §:n ja terveydensuojelulain (763/1994) 7 §:n 3 momentin mukaista pätevyyttä. Ajo-oikeus (B-luokka). Eduksi katsotaan kokemus ja asiantuntemus ympäristöterveydenhuollon toimialan tehtävistä, kokemus esimiestyöstä sekä kunnallishallinnon tuntemus. Lisäksi viran täytössä arvostetaan kehittämismyönteistä otetta, kykyä yhteistyöhön, itsenäiseen työskentelyyn sekä päätöksentekoon.

 

Palkkaus on kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen sekä työn vaativuuden arvioinnin mukainen. Koeaika on 6 kk. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

 

Hakemukset tulee toimittaa kuntarekry.fi -palvelun kautta, työavain 432493. Hakemukseen on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset sekä ansioluettelo.

 

Organisaation kuvaus

 

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon toimialueena on Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Sodankylän kunnat. Asukasmäärä on n. 19 500 henkeä ja matkailualueiden sesonkiaikoina henkilömäärä alueella moninkertaistuu. Kunnissa on omat palvelupisteet. Yksikkö huolehtii myös eläinlääkintähuollon tehtävistä.

 

Yhteystiedot

Vs. tekninen johtaja Ville Pyhäjärvi p. 040 197 5846, ville.pyhajarvi@sodankyla.fi ja valvontaeläinlääkäri Raisa Kiimamaa p. 040 669 2192, raisa.kiimamaa@sodankyla.fi

 

www.tunturilapinyth.fi

www.sodankyla.fi

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollossa on haettavana 13.05.2022 klo 12.00 mennessä

KUNNANELÄINLÄÄKÄRIN VIRKA

 

Sodankylä on n. 8 300 asukkaan vilkas, viihtyisä ja kehittyvä kunta keskellä Lappia, hyvien liikenneyhteyksien varrella. Sodankylä tarjoaa joki- ja tunturimaisemineen luonnonläheisen asuinympäristön, jossa voi nauttia monipuolisista ja ympärivuotisista vapaa-ajanviettomahdollisuuksista niin luonnossa kuin erilaisissa kulttuuritapahtumissa.

 

Kunnaneläinlääkärin toimipiste on Sodankylässä, mutta toiminta-alueena on koko Tun-turi-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Sodankylän kunnat. Alueella on 5 praktik-koeläinlääkäriä ja valvontaeläinlääkäri.

 

Tehtäviin kuuluvat praktikkoeläinlääkärin tehtävät sisältäen myös päivystysvelvollisuuden. Päivystysringissä on 5 eläinlääkäriä ja päivystysalue on koko yhteistoiminta-alue.

 

Työ on pieneläinpainotteista sekapraktiikkaa ja syksyllä ja alkutalvesta eläinlääkäreitä työllistää poroerotukset. Sodankylässä on hyvin varusteltu vastaanotto, jossa työskentelee 2 eläinlääkäriä.

 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto. Tehtävän hoitaminen vaatii hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tehtävä täytetään 01.09.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja lääkärisopimuksen mukaisesti. Viran tehtäväkohtainen palkka on 3279,89 €/kk. Viran täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

 

Hakemukset tulee lähettää 13.05.2022 klo 15 mennessä kuntarekry.fi-palvelussa, työavain: 432852. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo.

 

Lisätietoja antavat kunnaneläinlääkäri Tarja Nikula puh. 040 570 8223, tarja.nikula@sodankyla.fi sekä valvontaeläinlääkäri Raisa Kiimamaa puh. 040 669 2192, raisa.kiimamaa@sodankyla.fi.

 

Lisätietojen antajat:

Kunnaneläinlääkäri Tarja Nikula puh. 040 570 8223, tarja.nikula@sodankyla.fi sekä valvontaeläinlääkäri Raisa Kiimamaa puh. 040 669 2192, raisa.kiimamaa@sodankyla.fi.

Uusi veroluonteinen maksu käyttöön vuonna 2022

Elintarvikealan toiminnalle vuosimaksu

 

Kunnat alkavat periä elintarvikealan toimijoilta 150 euron suuruista perusmaksua elintarvikevalvonnasta vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Valvonnan perusmaksu on veroluonteinen maksu, se ei määräydy valvontatarpeen mukaisesti. Valvonnan perusmaksu peritään valvontakohdekohtaisesti kunnan valvomilta kohteilta. Perusmaksu koskee kaikkia toimipaikkoja, joilla on hyväksyntä tai joilta edellytetään ilmoitusta rekisteröintiä varten eli käytännössä valvonnan perusmaksu koskee lähes kaikkia elintarvikehuoneistoja.

 

Kyläkauppojen, yleishyödyllisten yhteisöjen ja poron ja riistan lihaa käsittelevien pienimuotoisten elintarvikehuoneistojen ei tarvitse maksaa valvonnan perusmaksua. Maksuvelvoite ei koske myöskään alkutuotantoa eikä elintarvikkeiden käsittelyä alkutuotannon osana.

Vaikka kohde ja toiminta olisi vapautettu valvonnan perusmaksusta niin kohde on edelleen valvonnan piirissä ja muusta valvonnasta peritään maksut elintarvikelain 73 §:n mukaisesti.

 

Lisätietoa: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/valvonta/valvonnan-perusmaksu/

 

 

Terveydensuojelulain kohteiden vuosimaksu

 

Kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ilmoitettavien toimintojen valvonnasta peritään jatkossa kunnan määrittelemien valvontamaksujen lisäksi uusi valvonnan veroluonteinen perusmaksu, jonka suuruus on 150 euroa vuodessa. Maksu peritään kalenterivuoden alussa kaikista niistä toiminnoista/toimipaikoista, jotka on terveydensuojelulain mukaisia valvontakohteita. Maksua ei palauteta, jos toiminta lopetetaan kesken kalenterivuoden. Jos uusi toiminnanharjoittaja aloittaa toiminnan kesken kalenterivuoden, ei valvontamaksua peritä kyseiseltä kalenterivuodelta. Kausiluontoinen toiminta on yhtä lailla perusmaksuvelvollista toimintaa kuin vuoden ympäri tapahtuva toiminta.

 

Vuoksimaksu koskee mm. kouluja, päiväkoteja, sisäliikuntakohteita, tehostetun palveluasumisen yksiköitä, talousvesilaitoksia ja majoitustoimintaa. Pienimuotoisilta toimijoilta, joille vuosittainen valvonnan perusmaksu on kohtuuton suhteessa heidän toiminnastaan syntyvään valvonta- ja ohjaustarpeeseen, ei peritä valvonnan perusmaksua. Näitä ovat mm. majoittumiseen tarjottu kalustettu huoneisto, loma-asunto, yleisölle avoin liikuntatila, jossa on korkeintaan yksi liikuntasali, yleisölle avoin uimaranta, pienet vesilaitokset ja ryhmäperhepäiväkoti.

 

Perusmaksun tavoitteena on parantaa kuntien terveydensuojeluvalvonnan kustannusvastaavuutta ja turvata laadukas valvonta. Muutoksella edistetään valvonnan kohdentamista kaikkein vaikuttavimpiin valvontatoimenpiteisiin ja -keinoihin. Perusmaksu mahdollistaa valvonnan toteuttamisen nykyistä kattavammin ja monipuolisemmin.

 

 Lisätietoa: https://stm.fi/-/terveydensuojelulain-muutos-vahvistettiin

 

Outi Romakkaniemi

ympäristöterveyspäällikkö

 

Uusi elintarvikelaki voimaan huhtikuussa

Uusi elintarvikelaki ja siihen liittyvät asetukset tulivat voimaan 21.4.2021.

Uusi elintarvikelaki ottaa huomioon myös viime vuosien muutokset elintarvikealalla. Merkittävä osa elintarviketoiminnasta ei ole enää sidottuna perinteiseen elintarvikehuoneistoon, vaan toimintaa harjoitetaan yhä useammin verkossa tai mobiilialustojen välityksellä.Valvonnassa keskitytään entistä enemmän valvomaan elintarvikealan toimintaa elintarvikehuoneistojen sijaan. Myös verkkokauppojen valvonta tehostuu. Riskiperusteisuus on asetettu kaiken valvonnan lähtökohdaksi.

Muutoksia on tullut myös valvonnasta perittäviin maksuihin. Tarkastusmaksujen lisäksi vuoden 2022 alusta peritään valvonnan vuosimaksua eli perusmaksua (150 euroa), joka mahdollistaa neuvovan valvontatyön. Valvonnan perusmaksua ei peritä rekisteröidyiltä alkutuotantopaikoilta, kyläkaupoilta, yleishyödyllisiltä yhteisöiltä eikä toimijoilta, jotka harjoittavat pienimuotoista toimintaa. Tämän lisäksi valvontakohteilta peritään edelleen toteutuneesta valvonnasta kuntien hyväksymät taksan mukaiset suoriteperusteiset maksut.

Elintarvikelakiin on lisätty myös elintarvikevalvonnan seuraamusmaksu. Valvontaviranomainen voi määrätä toimijalle 300 - 5 000 euron seuraamusmaksun muun muassa, jos toimija harjoittaa elintarviketoimintaa, jota ei ole rekisteröity tai hyväksytty lain edellyttämällä tavalla, ei noudata esimerkiksi laissa säädettyä vaatimusta omavalvonnasta tai markkinoi elintarvikkeita elintarvikemääräysten vastaisella tavalla.

Elintarvikelaki (297/2021)

Terveystarkastajien toiminta korona-aikana

 

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon terveystarkastajat ovat pääosin etätöissä. Tavoitat heidät työaikana varmimmin puhelimitse ja sähköpostitse.

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallisia ohjeita. Korona-epidempian teemme valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia harkinnan mukaan ja kunkin kunnan korona-tilannetta seuraten. Tarkastuksilla käytämme aina suu-nenäsuojainta. Kiireelliset ja välttämättömät tarkastukset tehdään hygienia-ohjeita noudattaen ja tarvittaessa henkilönsuojaimia käyttäen. 

Välttämättömiä ja kiireellisiä tarkastuksia ovat mm:

- ruokamyrkytysten ja -epidemioiden selvittäminen ja niihin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot.

- talousveden laadun poikkeamat sekä talousvesivälitteisten epidemoiden selvittäminen ja niihin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot

- muiden elintarvikevaaratilanteiden ja takaisinvetojen hoito ja niihin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot.

- elintarvikkeiden vientiin ja tuontiin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot sekä vientitodistusten myöntäminen.

- tarkastukset, silloin kun epäillään vakavaa lainsäädännön rikkomista.

- kuntien vastuulla oleva lihantarkastus

- lisäksi muut välttämättömiksi katsottavat tarkastukset, esim. toiminnan aloittamiseen liittyvät hyväksymistarkastukset

 

Elintarvikealan toimijoille on Ruokavirasto koonnut vastauksia yleisimpiin kysymyksiin sivuilleen. 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/usein-kysyttya-covid-19-koronaviruksesta--elintarvikealan-yrityksille/ 

 

Outi Romakkaniemi

ympäristöterveyspäällikkö

 

ilppa - Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu

 

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto ottaa käyttöön 16.11.2020 valtakunnallisen ilppa-nimisen sähköisen ilmoituspalvelun. Palvelu on Ruokaviraston kehittämä. 

ilpassa ilmoitat 
elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisen toiminnan
• aloittamisesta
• olennaisesta muuttumisesta
• lopettamisesta 
ilppaan pääset osoitteesta  ilppa.fi 

Ilpasta tiedot menevät viranomaisen käsiteltäväksi sähköisesti


Ennen ilmoituksen tekemistä tarvitset

1. Suomi.fi valtuutuksen yritykseen, jolle haluat tehdä ilmoituksen.
2. Tiedot toimintasi sijainnista, luonteesta ja laajuudesta.
3. Terveydensuojelulain mukaisessa toiminnassa ainakin seuraavat liitteet: pohjapiirustus, tieto tilan käyttötarkoituksesta rakennusvalvontaviranomaiselta sekä mahdollisesti muut vireillä olevat luvat/ilmoitukset. Lisäksi paikallinen valvontaviranomainen voi pyytää muita selvityksiä, suunnitelmia tai piirroksia. 


Asian käsittelyn eteneminen

1. Ilmoitus saapuu oman alueesi valvontayksikköön, jossa valvoja käy ilmoituksen läpi. Valvoja tarkistaa, että tiedot ovat riittävät kohteen rekisteröintiä varten, ja pyytää tarvittaessa sinulta lisätietoja.
2. Ilmoittamasi toiminta rekisteröidään ja valvontayksikkö lähettää todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Käsittelyn jälkeen näet ilpassa ilmoittamasi toimipaikan tiedot tai siihen tehdyt muutokset. Näet myös aiemmin ilmoittamiesi toimintojen tiedot. Käsittelyaika on valvontayksikkökohtainen.
3. Useimmiten valvoja tarkastaa toimipaikan toiminnan alkaessa tai viimeistään 12 kk kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Yleensä valvoja sopii sinun kanssasi ennakkoon ensimmäisen tarkastuksen ajankohdan.
4. Ilmoituskäsittely, ensimmäinen tarkastus sekä jatkossa muut valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ovat maksullisia.

 

Lue lisää ilppa-Ruokavirasto 

Siirry tekemään ilmoitus täällä

 

Eläimen omistajan varautuminen koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen

 

Eläimen omistajan tulisi varautua tilanteeseen, jossa ei ole enää kykeneväinen huolehtimaan eläimestään.

Mikäli omistat lemmikin tai tuotantoeläimiä etkä kuulu lomituspalveluiden piiriin, varaudu omaan sairastumiseesi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

 

 • varaa eläimelle juomavettä sen pitopaikkaan useamman päivän varalle.
 • laadi luettelo omistamistasi eläimistä ja niiden pitopaikasta, myös ulkona pidettävistä eläimistä
 • kirjaa eläimen väliaikaisesta hoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot näkyville. Mikäli sovittua hoitajaa ei ole, ilmoita sekin.
 • laita kirjaamasi tiedot ulko-oven välittömään läheisyyteen, esim. eteiseen, mistä ne on helppo havaita.

 

Tiedot tulisi löytyä ainakin talouksista, joissa eläimen hoitamisesta vastaa vain yksi henkilö. Tarvittaessa eläimelle järjestetään tilapäinen hoito viranomaisen toimesta.

Mikäli eläimen epäillään jääneen ilman hoitoa, tulee ottaa yhteyttä seuraaviin kunnaneläinlääkäreiden numeroihin:

 • Sodankylä: 0400 398 975 ja 040 570 8223
 • Kittilä: 0400 393 503
 • Muonio ja Enontekiö: 040 662 1452 ja 040 865 3766
 • Päivystysaikana (arki-iltaisin ja viikonloppuisin): 020 692 699 tai poliisi 112

 

Ympäristöterveydenhuollon toiminta korona-epidemian aikana

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon terveystarkastajat ovat siirtyneet etätöihin. Tavoitat heidät työaikana puhelimitse ja sähköpostitse.

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallisia ohjeita sekä kuntakohtaisia suosituksia. Korona-epidempian aikana teemme valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia harkinnan mukaan ja kuntakohtaista koronatilannetta seuraten. Tarkastuksilla käytämme aina suu-nenäsuojainta. Kiireelliset ja välttämättömät tarkastukset tehdään hygienia-ohjeita noudattaen ja tarvittaessa henkilönsuojaimia käyttäen. 

Välttämättömiä ja kiireellisiä tarkastuksia ovat mm:

- ruokamyrkytysten ja -epidemioiden selvittäminen ja niihin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot.

- talousveden laadun poikkeamat sekä talousvesivälitteisten epidemoiden selvittäminen ja niihin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot

- muiden elintarvikevaaratilanteiden ja takaisinvetojen hoito ja niihin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot.

- elintarvikkeiden vientiin ja tuontiin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot sekä vientitodistusten myöntäminen.

- tarkastukset, silloin kun epäillään vakavaa lainsäädännön rikkomista.

- kuntien vastuulla oleva lihantarkastus

- lisäksi muut välttämättömiksi katsottavat tarkastukset, esim. toiminnan aloittamiseen liittyvät hyväksymistarkastukset

 

Elintarvikealan toimijoille on Ruokavirasto koonnut vastauksia yleisimpiin kysymyksiin sivuilleen. 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/usein-kysyttya-covid-19-koronaviruksesta--elintarvikealan-yrityksille/ 

 

Outi Romakkaniemi

ympäristöterveyspäällikkö

 

OHJEITA ASIAKKAILLE ELÄINLÄÄKÄRISSÄ ASIOINTIIN

Eläinlääkäritoiminta kaikissa Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnissa (Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä)  jatkuu lähes normaalina. Pyydämme kuitenkin asiakkaita huomioimaan seuraavat asiat: 
 
 • jos olet sairas, pyydä joku muu tuomaan eläin vastaanotolle
 • pese kädet saapuessasi vastaanoton odotustilaan. Tarjolla on myös käsidesiä, käytä sitä tullessasi ja poislähtiessäsi.
 • pidä riittävä etäisyys eläinlääkäriin
 • tule vastaanotolle yksin, älä tuo mukanasi ylimääräisiä henkilöitä 
 • jos olet ollut ulkomailla lähiaikoina, pyydä joku muu tuomaan eläin vastaanotolle
 
Kiireelliset potilastapaukset hoidetaan tilanteesta riippumatta, mutta vaativien toimenpiteiden ajanvarauksia joudumme mahdollisesti siirtämään myöhemmäksi. Mikäli henkilöstöä sairastuu, joudumme karsimaan toimintaa kiireettömästä potilastyöstä ja keskitymme tällöin vain kiireellisiin ja päivystysluonteisiin. 
 
Outi Romakkaniemi
ympäristöterveyspäällikkö 

Eläinlääkäripäivystys sekä viikonloppuisin että arkisin Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Sodankylän kuntien alueella yhtenä päivystysalueena

TIEDOTE 27.9.2017

 

Eläinlääkäripäivystys sekä viikonloppuisin että arkisin jatkuu koko Tunturi-Lapin Ympäristöterveydenhuollon alueella toistaiseksi yhtenä päivystysalueena

Päivystävä eläinlääkäri tavoitettavissa arkisin klo 16.00-08.00 ja viikonloppuisin pe klo 16.00-ma klo 08.00 numerosta 020 692 699

Lue lisää

Mitä ympäristöterveydenhuolto on?

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon koulutuspäivillä olleiden johtavien asiantuntijoiden luennot katsottavissa. Luennot voi ladata myös tiedostoina.
 

Lue lisää