Ympäristöterveydenhuolto - ennaltaehkäisyä ja viranomaistyötä

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä erilaisin elinympäristöön kohdistuvin toimenpitein. Ympäristöterveydenhuollon perusasioihin kuuluvat mm. hyvänlaatuinen juomavesi ja ravinto sekä terveellinen ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristöterveydenhuolto vastaa elintarvikevalvonnasta, ympäristöhygieenisestä valvonnasta, tupakkalain noudattamisen valvonnasta, nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonnasta sekä eläinlääkintähuollosta ja eläinsuojelusta.

Lisäksi tehtäviin kuuluu neuvoa ja ohjata lainsäädännön piiriin kuuluvia toiminnanharjoittajia sekä kuntalaisia ja yhteistyöviranomaisia.

Tunturi–Lapin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueena on Enontekiö, Kittilä, Muonio ja Sodankylä. Alueella toimii tällä hetkellä 6 eläinlääkäriä ja 3 terveystarkastajaa.

Ympäristöterveydenhuollon toimipisteiden yhteystiedot löydät täältä

Enontekiön Vesihuolto Oy:n Kilpisjärven eteläosan vedenjakelualueen keittokehotuksen purku

Ruoka- ja juomaveden keittokehotus on purettu keskiviikkona 1.9.2021 Enontekiön Vesihuolto Oy:n Kilpisjärven eteläosan vedenjakelualueella. Verkostovesi on jälleen juomakelpoista, eikä sitä enää tarvitse keittää.

Lue lisää

Ruoka- ja juomavesi on edelleen keitettävä Kilpisjärven eteläosan vedenjakelualueella

Kaikki ruoka – ja juomavesi on keitettävä vähintään 5 minuutin ajan. Veden keittokehotus Kilpisjärven eteläosan vedenjakelualueella on voimassa toistaiseksi.

Lue lisää

Ruoka- ja juomavesi on keitettävä Enontekiön Vesihuolto Oy:n Kilpisjärven eteläosan vedenjakelualueella

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon Tiedote 1

Ruoka- ja juomavesi on keitettävä Enontekiön Vesihuolto Oy:n Kilpisjärven eteläosan vedenjakelualueella

Kaikki ruoka- ja juomavesi on keitettävä vähintään 5 minuutin ajan. Veden keittokehotus Kilpisjärven eteläosan vedenjakelualueella on voimassa toistaiseksi.

 

Lue lisää

Avoin työpaikka: Terveystarkastaja

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollossa on haettavana 6.9.2021 klo 15.00 mennessä terveystarkastajan virka

Lue lisää

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n keittokehotuksen purku

Ruoka – ja juomaveden keittokehotus on purettu keskiviikkona 14.7.2021 Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n vedenjakelualueella. Verkostovesi on jälleen juomakelpoista, eikä sitä enää tarvitse keittää.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n vedenjakelualueen vedenottamon kaivon vedestä ja verkostovedestä on otettu viimeisimmät vesinäytteet tiistaina 13.7.2021. Koliformisia bakteereita, Escherichia coli – ja Clostridium perfringens – bakteereita ei ollut kaivovedessä eikä verkostovedessä. Näiden vesituloksien perusteella keittokehotus on purettu. Vesi on juomakelpoista ja sitä voi käyttää normaalisti.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n vedenottamon kaivo huolletaan elokuussa. Kaivon huoltaa vesialan ammattiyritys. Tämän takia vesijohtoverkostoon syötetään pieni määrä klooria (tavoitepitoisuus 0,3 - 0,5 mg/l) kaivon huoltoon asti, jotta veden hygieenisyys pysyy hyvänä.

Lisätietoja antaa terveystarkastaja Katri Sihvola, puhelin 040 680 6922, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ja Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:ltä Jari Jänkälä puhelin 0400 696 298, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Ruoka- ja juomavesi on edelleen keitettävä Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n vedenjakelualueella

Kaikki ruoka – ja juomavesi on keitettävä vähintään 5 minuutin ajan. Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n vedenjakelualueen vedenottamon lähtevästä vedestä ja verkostovedestä on otettu vesinäytteet torstaina 8.7.2021. Vesinäytteistä ei löytynyt koliformisia bakteereita, Escherichia coli - eikä Clostridium perfringens –bakteereita. Verkostovesinäytteitä otettiin kahdesta vesipisteestä eri puolilta verkostoa.

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto ottaa tilanteen varmistamiseksi lisänäytteet vedenottamolta ja kolmesta verkostopisteestä viikolla 28.

Verkostoveden klooraus aloitettiin 28.6.2021 ja se jatkuu toistaiseksi. On tärkeää, että myös kiinteistöillä huuhdellaan kiinteistöjen vesijohto jokaisesta vesipisteestä kloorin vaikutuksen varmistamiseksi. Kloori tuhoaa haitalliset bakteerit. Kloorin haju tuntuu vedessä ja sitä voi sellaisenaan käyttää mm. peseytymiseen, mutta juomavesi sekä ruuan valmistukseen käytettävä vesi on edelleen keitettävä. Myös astiat voi pestä keittämättömällä vedellä, mutta ne on tämän jälkeen kuivattava huolellisesti. Huomioi, että vedenkeitin ja kahvinkeitin ei keitä vettä riittävästi. Huuhtele salaatit keitetyllä ja jäähdytetyllä vedellä.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n vedenottamon kaivo huolletaan elokuussa. Kaivon huoltaa vesialan ammattiyritys. Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n asiakkaita tullaan tiedottamaan jatkossa vesinäytetuloksista ja toimenpiteiden etenemisestä.

Lisätietoja antaa terveystarkastaja Katri Sihvola, puhelin 040 680 6922, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ja Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:ltä Jari Jänkälä puhelin 0400 696 298, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Ruoka- ja juomavesi on edelleen keitettävä Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n vedenjakelualueella

Kaikki ruoka – ja juomavesi on keitettävä vähintään 5 minuutin ajan. Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n vedenjakelualueelta 21.6.2021 otetuista näytteistä on käynyt ilmi, että verkostosta ja vedenottamon kaivosta on löytynyt edelleen koliformisia bakteereja. Veden laatuongelman syynä epäillään pintavesien vaikutusta. Koliformisten bakteerien esiintyminen ilmentää veden yleistä mikrobiologista laatua ja voi olla osoitus esimerkiksi ympäristöperäisestä likaantumisesta tai veden huonosta vaihtuvuudesta.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy on tehnyt huoltotoimenpiteitä vedenottamolla. Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy valmistelee vedenottamon kaivon ja verkostoveden desinfiointia sekä verkoston huuhtelua. Vedenottamolta ja verkostosta otetaan seuraavat näytteet kaivon ja verkoston desinfioinnin jälkeen ja näiden tulosten perusteella päätetään yhteistyössä Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n kanssa jatkotoimenpiteistä.

Keittämätöntä vettä voi käyttää peseytymiseen normaalisti, ellei siinä ole poikkeavaa väriä tai hajua. Myös astiat voi pestä keittämättömällä vedellä, mutta ne on tämän jälkeen kuivattava huolellisesti. Huomioi, että vedenkeitin ja kahvinkeitin ei keitä vettä riittävästi. Huuhtele salaatit keitetyllä ja jäädytetyllä vedellä.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n asiakkaita tullaan tiedottamaan jatkossa vesinäytetuloksista ja toimenpiteiden etenemisestä.

Lisätietoja antaa terveystarkastaja Katri Sihvola, puhelin 040 680 6922, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ja Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:ltä Jari Jänkälä puhelin 0400 696 298, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Uusi elintarvikelaki voimaan huhtikuussa

Uusi elintarvikelaki ja siihen liittyvät asetukset tulivat voimaan 21.4.2021.

Uusi elintarvikelaki ottaa huomioon myös viime vuosien muutokset elintarvikealalla. Merkittävä osa elintarviketoiminnasta ei ole enää sidottuna perinteiseen elintarvikehuoneistoon, vaan toimintaa harjoitetaan yhä useammin verkossa tai mobiilialustojen välityksellä.Valvonnassa keskitytään entistä enemmän valvomaan elintarvikealan toimintaa elintarvikehuoneistojen sijaan. Myös verkkokauppojen valvonta tehostuu. Riskiperusteisuus on asetettu kaiken valvonnan lähtökohdaksi.

Muutoksia on tullut myös valvonnasta perittäviin maksuihin. Tarkastusmaksujen lisäksi vuoden 2022 alusta peritään valvonnan vuosimaksua eli perusmaksua (150 euroa), joka mahdollistaa neuvovan valvontatyön. Valvonnan perusmaksua ei peritä rekisteröidyiltä alkutuotantopaikoilta, kyläkaupoilta, yleishyödyllisiltä yhteisöiltä eikä toimijoilta, jotka harjoittavat pienimuotoista toimintaa. Tämän lisäksi valvontakohteilta peritään edelleen toteutuneesta valvonnasta kuntien hyväksymät taksan mukaiset suoriteperusteiset maksut.

Elintarvikelakiin on lisätty myös elintarvikevalvonnan seuraamusmaksu. Valvontaviranomainen voi määrätä toimijalle 300 - 5 000 euron seuraamusmaksun muun muassa, jos toimija harjoittaa elintarviketoimintaa, jota ei ole rekisteröity tai hyväksytty lain edellyttämällä tavalla, ei noudata esimerkiksi laissa säädettyä vaatimusta omavalvonnasta tai markkinoi elintarvikkeita elintarvikemääräysten vastaisella tavalla.

Elintarvikelaki (297/2021)

Ruoka- ja juomavesi on keitettävä Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n vedenjakelualueella

Kaikki juomavesi ja ruuanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä vähintään 5 minuutin ajan. Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy toimittaa vettä 57 kiinteistöön Sodankylän kunnan Torvisen kylällä, Lismanaapan ja Lehtovaaran alueilla. Lisma-Torvisen Vesihuoltoalueella oli talousveden häiriötilanne 30.12.2020. – 21.1.2021. Tällöin vedenottamon lähtevässä vedessä ja verkostovedessä todettiin koliformisia bakteereita. Vedenottamolta 29.3.2021 otetussa seurantanäytteessä oli koliformisia bakteereita, jonka vuoksi vedenottamon kaivo ja verkosto desinfioitiin.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n vedenottamolta 24.5.2021 otetussa seurantavesinäytteessä on todettu koliformisia bakteereita. Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto on antanut veden keittokehotuksen 26.5.2021. Veden laatuongelman syynä epäillään pintavesien vaikutusta. Koliformisten bakteerien esiintyminen ilmentää veden yleistä mikrobiologista laatua ja voi olla osoitus esimerkiksi ympäristöperäisestä likaantumisesta tai veden huonosta vaihtuvuudesta.

Keittämätöntä vettä voi käyttää peseytymiseen normaalisti, ellei siinä ole poikkeavaa väriä tai hajua. Myös astiat voi pestä keittämättömällä vedellä, mutta ne on tämän jälkeen kuivattava huolellisesti. Huomioi, että vedenkeitin ja kahvinkeitin ei keitä vettä riittävästi. Huuhtele salaatit keitetyllä ja jäädytetyllä vedellä.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy valmistelee vedenottamon kaivon ja verkostoveden desinfiointia sekä verkoston huuhtelua. Vedenottamolta ja verkostosta otetaan seuraavat näytteet kaivon ja verkoston desinfioinnin jälkeen ja näiden tulosten perusteella päätetään yhteistyössä Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n kanssa jatkotoimenpiteistä. Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy kunnostaa vedenottamon kaivon kesäkuun aikana.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n asiakkaita tullaan tiedottamaan jatkossa vesinäytetuloksista ja toimenpiteiden etenemisestä.

Lisätietoja antaa terveystarkastaja Katri Sihvola, puhelin 040 680 6922, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ja Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:ltä Jari Jänkälä puhelin 0400 696 298, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n vedenjakelualueen keittokehotuksen purku

Ruoka – ja juomaveden keittokehotus on purettu torstaina 15.4.2021 Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n vedenjakelualueella. Verkostovesi on jälleen juomakelpoista, eikä sitä enää tarvitse keittää.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n vedenjakelualueen vedenottamon kaivon vedestä ja verkostovedestä on otettu viimeisimmät vesinäytteet keskiviikkona 14.4.2021. Koliformisia bakteereita, Escherichia coli – tai Clostridium perfringens – bakteereita ei ollut kaivovedessä eikä verkostovedessä. Näiden vesituloksien perusteella keittokehotus on purettu. Verkostoveden klooraus lopetetaan 15.4.2021. Vesi on juomakelpoista ja sitä voi käyttää normaalisti.

Lisätietoja antaa terveystarkastaja Katri Sihvola, puhelin 040 680 6922, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ja Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:ltä Jari Jänkälä puhelin 0400 696 298, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Ruoka- ja juomavesi on edelleen keitettävä Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n vedenjakelualueella

Kaikki ruoka – ja juomavesi on keitettävä vähintään 5 minuutin ajan. Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n vedenjakelualueen vedenottamon lähtevästä vedestä ja verkostovedestä on otettu vesinäytteet maanantaina 12.4.2021. Vesinäytteistä ei löytynyt koliformisia bakteereita, Escherichia coli - eikä Clostridium perfringens –bakteereita. Verkostovesinäytteitä otettiin kahdesta vesipisteestä eri puolilta verkostoa.

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto ottaa tilanteen varmistamiseksi lisänäytteet vedenottamolta ja kolmesta verkostopisteestä 14.4.2021. Näiden tutkimusten alustavat tulokset valmistuvat 15.4.2021.

Verkostoveden klooraus aloitettiin 4.4.2021 ja se jatkuu toistaiseksi. On tärkeää, että myös kiinteistöillä huuhdellaan kiinteistöjen vesijohto jokaisesta vesipisteestä kloorin vaikutuksen varmistamiseksi. Kloori tuhoaa haitalliset bakteerit. Kloorin haju tuntuu vedessä ja sitä voi sellaisenaan käyttää mm. peseytymiseen, mutta juomavesi sekä ruuan valmistukseen käytettävä vesi on edelleen keitettävä. Myös astiat voi pestä keittämättömällä vedellä, mutta ne on tämän jälkeen kuivattava huolellisesti. Huomioi, että vedenkeitin ja kahvinkeitin ei keitä vettä riittävästi. Huuhtele salaatit keitetyllä ja jäähdytetyllä vedellä.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n asiakkaita tullaan tiedottamaan jatkossa vesinäytetuloksista ja toimenpiteiden etenemisestä.

Lisätietoja antaa terveystarkastaja Katri Sihvola, puhelin 040 680 6922, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ja Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:ltä Jari Jänkälä puhelin 0400 696 298, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Ruoka- ja juomavesi on edelleen keitettävä Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n vedenjakelualueella

Kaikki ruoka – ja juomavesi on keitettävä vähintään 5 minuutin ajan. Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n vedenottamolta 29.3.2021 otetussa seurantavesinäytteessä on todettu koliformisia bakteereita. Veden laatuongelman syynä pidetään sulamisvesien vaikutusta vedenottamon kaivon veteen. Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy on tehnyt toimenpiteitä sulamisvesien pääsyn estämiseksi kaivoon.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy on desinfioinut kaivon. Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy aloittaa verkoston kloorauksen sunnuntaina 4.4.2021. Kloori tuhoaa haitalliset bakteerit. Kloorin haju tuntuu selvästi vedessä. Klooripitoista vettä voi käyttää keitettynä ruoka- ja juomavetenä. Veden klooripitoisuus on kuitenkin niin matala, että kloori ei aiheuta terveyshaittaa esim. peseytymisen yhteydessä. Keittämätöntä vettä voi käyttää peseytymiseen normaalisti, ellei siinä ole poikkeavaa väriä tai muuta poikkeavaa hajua. Myös astiat voi pestä keittämättömällä vedellä, mutta ne ovat tämän jälkeen kuivattava huolellisesti. Huomioi, että vedenkeitin ja kahvinkeitin eivät keitä vettä riittävästi. Huuhtele salaatit keitetyllä ja jäähdytetyllä vedellä.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n asiakkaita tullaan tiedottamaan jatkossa vesinäytetuloksista ja toimenpiteiden etenemisestä.

Lisätietoja antaa terveystarkastaja Katri Sihvola, puhelin 040 680 6922, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ja Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:ltä Jari Jänkälä puhelin 0400 696 298, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Ruoka- ja juomavesi on keitettävä Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n vedenjakelualueella

Kaikki juomavesi ja ruuanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä vähintään 5 minuutin ajan. Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy toimittaa vettä 57 kiinteistöön Sodankylän kunnan Torvisen kylällä, Lismanaapan ja Lehtovaaran alueilla. Lisma-Torvisen Vesihuoltoalueella oli talousveden häiriötilanne 30.12.2020. – 21.1.2021. Tällöin vedenottamon lähtevässä vedessä ja verkostovedessä todettiin koliformisia bakteereita.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n vedenottamolta 29.3.2021 otetussa seurantavesinäytteessä on todettu koliformisia bakteereita. Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto on antanut veden keittokehotuksen 31.3.2021. Veden laatuongelman syynä epäillään pintavesien vaikutusta. Koliformisten bakteerien esiintyminen ilmentää veden yleistä mikrobiologista laatua ja voi olla osoitus esimerkiksi ympäristöperäisestä likaantumisesta tai veden huonosta vaihtuvuudesta.

Keittämätöntä vettä voi käyttää peseytymiseen normaalisti, ellei siinä ole poikkeavaa väriä tai hajua. Myös astiat voi pestä keittämättömällä vedellä, mutta ne on tämän jälkeen kuivattava huolellisesti. Huomioi, että vedenkeitin ja kahvinkeitin ei keitä vettä riittävästi. Huuhtele salaatit keitetyllä ja jäädytetyllä vedellä.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy valmistelee vedenottamon kaivon ja verkostoveden desinfiointia sekä verkoston huuhtelua. Alustavan tiedon mukaan vedenottamon kaivon desinfiointi aloitetaan 1.4.2021. Vedenottamolta ja verkostosta otetaan seuraavat näytteet kaivon ja verkoston desinfioinnin jälkeen ja näiden tulosten perusteella päätetään yhteistyössä Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n kanssa jatkotoimenpiteistä.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n asiakkaita tullaan tiedottamaan jatkossa vesinäytetuloksista ja toimenpiteiden etenemisestä.

Lisätietoja antaa terveystarkastaja Katri Sihvola, puhelin 040 680 6922, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ja Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:ltä Jari Jänkälä, puhelin 0400 696 298, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n vedenjakelualueen talousveden keittokehotuksen purku

Ruoka – ja juomaveden keittokehotus on purettu torstaina 21.1.2021 Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n vedenjakelualueella. Verkostovesi on jälleen juomakelpoista, eikä sitä enää tarvitse keittää.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n vedenjakelualueen vedenottamon kaivon vedestä ja verkostovedestä on otettu viimeisimmät vesinäytteet maanantaina 18.1.2021 ja keskiviikkona 20.1.2021. Koliformisia bakteereita ja Escherichia coli – bakteereita ei ollut kaivovedessä eikä verkostovedessä. Alustavien vesituloksien perusteella keittokehotus on purettu. Verkostoveden klooraus lopetetaan 22.1.2021. Vesi on juomakelpoista ja sitä voi käyttää normaalisti.

Lisätietoja antaa terveystarkastaja Katri Sihvola, puhelin 040 680 6922, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ja Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:ltä Juho Takala puhelin 050 345 3021, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Ruoka- ja juomavesi on edelleen keitettävä Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n vedenjakelualueella

Kaikki ruoka – ja juomavesi on keitettävä vähintään 5 minuutin ajan. Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n vedenjakelualueen vedenottamon lähtevästä vedestä ja verkostovedestä on otettu vesinäytteet maanantaina 18.1.2021. Alustavien tuloksien mukaan koliformisia bakteereita tai Escherichia coli –bakteereita ei ollut vedenottamon lähtevässä vedessä eikä verkostovedessä. Verkostovesinäytteitä otettiin kolmesta vesipisteestä eripuolilta verkostoa.

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto ottaa tilanteen varmistamiseksi lisänäytteet vedenottamolta ja kolmesta verkostopisteestä 20.1.2021. Näiden tutkimusten alustavat tulokset valmistuvat 21.1.2021.

Verkostoveden klooraus aloitettiin 5.1.2021 ja se jatkuu toistaiseksi. On tärkeää, että myös kiinteistöillä huuhdellaan kiinteistöjen vesijohto jokaisesta vesipisteestä kloorin vaikutuksen varmistamiseksi. Kloori tuhoaa haitalliset bakteerit. Kloorin haju tuntuu vedessä ja sitä voi sellaisenaan käyttää mm. peseytymiseen, mutta juomavesi sekä ruuan valmistukseen käytettävä vesi on edelleen keitettävä. Myös astiat voi pestä keittämättömällä vedellä, mutta ne on tämän jälkeen kuivattava huolellisesti. Huomioi, että vedenkeitin ja kahvinkeitin ei keitä vettä riittävästi. Huuhtele salaatit keitetyllä ja jäähdytetyllä vedellä.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n asiakkaita tullaan tiedottamaan jatkossa vesinäytetuloksista ja selvitystyön etenemisestä.

Lisätietoja antaa terveystarkastaja Katri Sihvola, puhelin 040 680 6922, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ja Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:ltä Juho Takala puhelin 050 345 3021, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Ruoka- ja juomavesi on edelleen keitettävä Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n vedenjakelualueella

Kaikki ruoka – ja juomavesi on keitettävä vähintään 5 minuutin ajan. Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n vedenjakelualueelta 31.12.2021 otetuista lisänäytteistä on käynyt ilmi, että verkostosta ja vedenottamon kaivosta on löytynyt edelleen koliformisia bakteereja. Veden laatuongelman syynä epäillään pintavesien vaikutusta. Koliformisten bakteerien esiintyminen ilmentää veden yleistä mikrobiologista laatua ja voi olla osoitus esimerkiksi ympäristöperäisestä likaantumisesta tai veden huonosta vaihtuvuudesta.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy on desinfioinut kaivon. Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy on aloittanut verkoston kloorauksen tiistaina 5.1.2021. Kloori tuhoaa haitalliset bakteerit. Kloorin haju tuntuu selvästi vedessä. Klooripitoista vettä voi käyttää keitettynä ruoka- ja juomavetenä. Veden klooripitoisuus on kuitenkin niin matala, että kloori ei aiheuta terveyshaittaa esim. peseytymisen yhteydessä. Keittämätöntä vettä voi käyttää peseytymiseen normaalisti, ellei siinä ole poikkeavaa väriä tai muuta poikkeavaa hajua. Myös astiat voi pestä keittämättömällä vedellä, mutta ne ovat tämän jälkeen kuivattava huolellisesti. Huomioi, että vedenkeitin ja kahvinkeitin eivät keitä vettä riittävästi. Huuhtele salaatit keitetyllä ja jäähdytetyllä vedellä.

Selvitystyötä jatketaan yhteistyössä Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n kanssa. Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n asiakkaita tullaan tiedottamaan jatkossa vesinäytetuloksista ja selvitystyön etenemisestä.

Lisätietoja antaa terveystarkastaja Katri Sihvola, puhelin 040 680 6922, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ja Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:ltä Juho Takala puhelin 050 345 3021, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Ruoka- ja juomavesi on edelleen keitettävä Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n vedenjakelualueella

Kaikki juomavesi ja ruuanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä vähintään 5 minuutin ajan. Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n vedenjakelualueelta 31.12.2020 otetuista lisänäytteistä on käynyt ilmi, että verkostosta ja vedenottamon kaivosta on löytynyt edelleen koliformisia bakteereja. Veden laatuongelman syynä epäillään pintavesien vaikutusta. Koliformisten bakteerien esiintyminen ilmentää veden yleistä mikrobiologista laatua ja voi olla osoitus esimerkiksi ympäristöperäisestä likaantumisesta tai veden huonosta vaihtuvuudesta.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy 18.12.2020 alkaen huoltotoimenpiteitä vedenottamolla ja huuhdellut verkostoa. Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy valmistelee vedenottamon kaivon ja verkostoveden desinfiointia sekä verkoston huuhtelua. Vedenottamolta ja verkostosta otetaan seuraavat näytteet kaivon ja verkoston desinfioinnin jälkeen ja näiden tulosten perusteella päätetään yhteistyössä Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n kanssa jatkotoimenpiteistä.

Keittämätöntä vettä voi käyttää peseytymiseen normaalisti, ellei siinä ole poikkeavaa väriä tai hajua. Myös astiat voi pestä keittämättömällä vedellä, mutta ne on tämän jälkeen kuivattava huolellisesti. Huomioi, että vedenkeitin ja kahvinkeitin ei keitä vettä riittävästi. Huuhtele salaatit keitetyllä ja jäädytetyllä vedellä.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n asiakkaita tullaan tiedottamaan jatkossa vesinäytetuloksista ja selvitystyön etenemisestä.

Lisätietoja antaa terveystarkastaja Katri Sihvola, puhelin 040 680 6922, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ja Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:ltä Jari Jänkälä puhelin 0400 696 298, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Ruoka- ja juomavesi on keitettävä Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n vedenjakelualueella

Kaikki juomavesi ja ruuanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä vähintään 5 minuutin ajan. Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy toimittaa vettä 57 kiinteistöön Sodankylän kunnan Torvisen kylällä, Lismanaapan ja Lehtovaaran alueilla. Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n vedenottamolta ja verkostosta 16.12.2020 otetuissa vesinäytteissä on todettu alustavasti koliformisia bakteereita. Vesinäytteissä ei todettu Escherichia coli –bakteereita. Kemialliset tutkimukset ovat vielä keskeneräisiä.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy on ensimmäisten alustavien mikrobiologisten tulosten jälkeen tehnyt 18.12.2020 alkaen huoltotoimenpiteitä vedenottamolla ja huuhdellut verkostoa. Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto on saanut tiedon talousvesiasetuksessa (1352/2015) asetetun laatutavoitteen ylityksestä koliformisten bakteereiden osalta 30.12.2020. Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto on antanut veden keittokehotuksen 30.12.2020. Syytä koliformisten bakteerien esiintymiseen talousvedessä ei ole tiedossa. Koliformisten bakteerien esiintyminen ilmentää veden yleistä mikrobiologista laatua ja voi olla osoitus esimerkiksi ympäristöperäisestä likaantumisesta tai veden huonosta vaihtuvuudesta.

Keittämätöntä vettä voi käyttää peseytymiseen normaalisti, ellei siinä ole poikkeavaa väriä tai hajua. Myös astiat voi pestä keittämättömällä vedellä, mutta ne on tämän jälkeen kuivattava huolellisesti. Huomioi, että vedenkeitin ja kahvinkeitin ei keitä vettä riittävästi. Huuhtele salaatit keitetyllä ja jäädytetyllä vedellä.

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto ottaa tilanteen varmistamiseksi lisänäytteet vedenottamolta ja kahdesta verkostopisteestä 31.12.2020. Näiden tutkimusten alustavat tulokset valmistuvat 1.1.2021. Selvitystyö tilanteen selvittämiseksi tehdään yhteistyössä Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n kanssa. Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy aloittaa valmistelut vedenottamon kaivon ja verkostoveden desinfiointiin sekä verkoston huuhteluun.

Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:n veden käyttäjiä tullaan tiedottamaan jatkossa vesinäytetuloksista, selvitystyön etenemisestä ja mahdollisesta veden desinfioinnista. Tiedotteet julkaistaan myös Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon verkkosivuilla www.tunturilapinyth.fi.

Lisätietoja antaa terveystarkastaja Katri Sihvola, puhelin 040 680 6922, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ja Lisma-Torvisen Vesihuolto Oy:ltä Jari Jänkälä puhelin 0400 696 298, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Terveystarkastajien toiminta korona-aikana

 

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon terveystarkastajat ovat pääosin etätöissä. Tavoitat heidät työaikana varmimmin puhelimitse ja sähköpostitse.

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallisia ohjeita. Korona-epidempian teemme valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia harkinnan mukaan ja kunkin kunnan korona-tilannetta seuraten. Tarkastuksilla käytämme aina suu-nenäsuojainta. Kiireelliset ja välttämättömät tarkastukset tehdään hygienia-ohjeita noudattaen ja tarvittaessa henkilönsuojaimia käyttäen. 

Välttämättömiä ja kiireellisiä tarkastuksia ovat mm:

- ruokamyrkytysten ja -epidemioiden selvittäminen ja niihin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot.

- talousveden laadun poikkeamat sekä talousvesivälitteisten epidemoiden selvittäminen ja niihin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot

- muiden elintarvikevaaratilanteiden ja takaisinvetojen hoito ja niihin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot.

- elintarvikkeiden vientiin ja tuontiin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot sekä vientitodistusten myöntäminen.

- tarkastukset, silloin kun epäillään vakavaa lainsäädännön rikkomista.

- kuntien vastuulla oleva lihantarkastus

- lisäksi muut välttämättömiksi katsottavat tarkastukset, esim. toiminnan aloittamiseen liittyvät hyväksymistarkastukset

 

Elintarvikealan toimijoille on Ruokavirasto koonnut vastauksia yleisimpiin kysymyksiin sivuilleen. 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/usein-kysyttya-covid-19-koronaviruksesta--elintarvikealan-yrityksille/ 

 

Outi Romakkaniemi

ympäristöterveyspäällikkö

 

ilppa - Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu

 

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto ottaa käyttöön 16.11.2020 valtakunnallisen ilppa-nimisen sähköisen ilmoituspalvelun. Palvelu on Ruokaviraston kehittämä. 

ilpassa ilmoitat 
elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisen toiminnan
• aloittamisesta
• olennaisesta muuttumisesta
• lopettamisesta 
ilppaan pääset osoitteesta  ilppa.fi 

Ilpasta tiedot menevät viranomaisen käsiteltäväksi sähköisesti


Ennen ilmoituksen tekemistä tarvitset

1. Suomi.fi valtuutuksen yritykseen, jolle haluat tehdä ilmoituksen.
2. Tiedot toimintasi sijainnista, luonteesta ja laajuudesta.
3. Terveydensuojelulain mukaisessa toiminnassa ainakin seuraavat liitteet: pohjapiirustus, tieto tilan käyttötarkoituksesta rakennusvalvontaviranomaiselta sekä mahdollisesti muut vireillä olevat luvat/ilmoitukset. Lisäksi paikallinen valvontaviranomainen voi pyytää muita selvityksiä, suunnitelmia tai piirroksia. 


Asian käsittelyn eteneminen

1. Ilmoitus saapuu oman alueesi valvontayksikköön, jossa valvoja käy ilmoituksen läpi. Valvoja tarkistaa, että tiedot ovat riittävät kohteen rekisteröintiä varten, ja pyytää tarvittaessa sinulta lisätietoja.
2. Ilmoittamasi toiminta rekisteröidään ja valvontayksikkö lähettää todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Käsittelyn jälkeen näet ilpassa ilmoittamasi toimipaikan tiedot tai siihen tehdyt muutokset. Näet myös aiemmin ilmoittamiesi toimintojen tiedot. Käsittelyaika on valvontayksikkökohtainen.
3. Useimmiten valvoja tarkastaa toimipaikan toiminnan alkaessa tai viimeistään 12 kk kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Yleensä valvoja sopii sinun kanssasi ennakkoon ensimmäisen tarkastuksen ajankohdan.
4. Ilmoituskäsittely, ensimmäinen tarkastus sekä jatkossa muut valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ovat maksullisia.

 

Lue lisää ilppa-Ruokavirasto 

Siirry tekemään ilmoitus täällä

 

Eläimen omistajan varautuminen koronan aiheuttamaan poikkeustilanteeseen

 

Eläimen omistajan tulisi varautua tilanteeseen, jossa ei ole enää kykeneväinen huolehtimaan eläimestään.

Mikäli omistat lemmikin tai tuotantoeläimiä etkä kuulu lomituspalveluiden piiriin, varaudu omaan sairastumiseesi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

 

 • varaa eläimelle juomavettä sen pitopaikkaan useamman päivän varalle.
 • laadi luettelo omistamistasi eläimistä ja niiden pitopaikasta, myös ulkona pidettävistä eläimistä
 • kirjaa eläimen väliaikaisesta hoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot näkyville. Mikäli sovittua hoitajaa ei ole, ilmoita sekin.
 • laita kirjaamasi tiedot ulko-oven välittömään läheisyyteen, esim. eteiseen, mistä ne on helppo havaita.

 

Tiedot tulisi löytyä ainakin talouksista, joissa eläimen hoitamisesta vastaa vain yksi henkilö. Tarvittaessa eläimelle järjestetään tilapäinen hoito viranomaisen toimesta.

Mikäli eläimen epäillään jääneen ilman hoitoa, tulee ottaa yhteyttä seuraaviin kunnaneläinlääkäreiden numeroihin:

 • Sodankylä: 0400 398 975 ja 040 570 8223
 • Kittilä: 0400 393 503
 • Muonio ja Enontekiö: 040 662 1452 ja 040 865 3766
 • Päivystysaikana (arki-iltaisin ja viikonloppuisin): 020 692 699 tai poliisi 112

 

Ympäristöterveydenhuollon toiminta korona-epidemian aikana

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon terveystarkastajat ovat siirtyneet etätöihin. Tavoitat heidät työaikana puhelimitse ja sähköpostitse.

Noudatamme toiminnassamme valtakunnallisia ohjeita sekä kuntakohtaisia suosituksia. Korona-epidempian aikana teemme valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia harkinnan mukaan ja kuntakohtaista koronatilannetta seuraten. Tarkastuksilla käytämme aina suu-nenäsuojainta. Kiireelliset ja välttämättömät tarkastukset tehdään hygienia-ohjeita noudattaen ja tarvittaessa henkilönsuojaimia käyttäen. 

Välttämättömiä ja kiireellisiä tarkastuksia ovat mm:

- ruokamyrkytysten ja -epidemioiden selvittäminen ja niihin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot.

- talousveden laadun poikkeamat sekä talousvesivälitteisten epidemoiden selvittäminen ja niihin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot

- muiden elintarvikevaaratilanteiden ja takaisinvetojen hoito ja niihin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot.

- elintarvikkeiden vientiin ja tuontiin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot sekä vientitodistusten myöntäminen.

- tarkastukset, silloin kun epäillään vakavaa lainsäädännön rikkomista.

- kuntien vastuulla oleva lihantarkastus

- lisäksi muut välttämättömiksi katsottavat tarkastukset, esim. toiminnan aloittamiseen liittyvät hyväksymistarkastukset

 

Elintarvikealan toimijoille on Ruokavirasto koonnut vastauksia yleisimpiin kysymyksiin sivuilleen. 

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/usein-kysyttya-covid-19-koronaviruksesta--elintarvikealan-yrityksille/ 

 

Outi Romakkaniemi

ympäristöterveyspäällikkö

 

OHJEITA ASIAKKAILLE ELÄINLÄÄKÄRISSÄ ASIOINTIIN

Eläinlääkäritoiminta kaikissa Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnissa (Enontekiö, Kittilä, Muonio, Sodankylä)  jatkuu lähes normaalina. Pyydämme kuitenkin asiakkaita huomioimaan seuraavat asiat: 
 
 • jos olet sairas, pyydä joku muu tuomaan eläin vastaanotolle
 • pese kädet saapuessasi vastaanoton odotustilaan. Tarjolla on myös käsidesiä, käytä sitä tullessasi ja poislähtiessäsi.
 • pidä riittävä etäisyys eläinlääkäriin
 • tule vastaanotolle yksin, älä tuo mukanasi ylimääräisiä henkilöitä 
 • jos olet ollut ulkomailla lähiaikoina, pyydä joku muu tuomaan eläin vastaanotolle
 
Kiireelliset potilastapaukset hoidetaan tilanteesta riippumatta, mutta vaativien toimenpiteiden ajanvarauksia joudumme mahdollisesti siirtämään myöhemmäksi. Mikäli henkilöstöä sairastuu, joudumme karsimaan toimintaa kiireettömästä potilastyöstä ja keskitymme tällöin vain kiireellisiin ja päivystysluonteisiin. 
 
Outi Romakkaniemi
ympäristöterveyspäällikkö 

Eläinlääkäripäivystys sekä viikonloppuisin että arkisin Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Sodankylän kuntien alueella yhtenä päivystysalueena

TIEDOTE 27.9.2017

 

Eläinlääkäripäivystys sekä viikonloppuisin että arkisin jatkuu koko Tunturi-Lapin Ympäristöterveydenhuollon alueella toistaiseksi yhtenä päivystysalueena

Päivystävä eläinlääkäri tavoitettavissa arkisin klo 16.00-08.00 ja viikonloppuisin pe klo 16.00-ma klo 08.00 numerosta 020 692 699

Lue lisää

Mitä ympäristöterveydenhuolto on?

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon koulutuspäivillä olleiden johtavien asiantuntijoiden luennot katsottavissa. Luennot voi ladata myös tiedostoina.
 

Lue lisää