Hygieniapassi ja terveydentilan selvitys

Työntekijällä, joka työskentelee elintarvikehuoneistossa ja käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, tulee olla hygieniapassi ja terveydentilan selvitys tehtynä.

Hygieniapassi

Elintarvikehygieeninen osaaminen osoitetaan hyväksytysti suoritetun hygieniapassitestin kautta saatavalla, Ruokaviraston mallin mukaisella hygieniapassilla. Hygieniapassi koostuu paperisesta todistuksesta ja muovisesta kortista. Työnantajalle tulee esittää aina alkuperäinen hygieniapassin osio. Elintarvikealan toimijan on osana omavalvontaa pidettävä kirjaa elintarvikehuoneistossa työskentelevien henkilöiden elintarvikehygieenisestä osaamisesta ja pyydettäessä esitettävä tiedot valvontaviranomaiselle.

Lisätietoa hygieniapassista on Ruokaviraston verkkosivuilla.

Terveydentilan selvitys

Terveydentilan selvityksellä työsuhteen alussa tarkoitetaan työterveyshuollon, terveyskeskuksen tai opiskeluterveydenhuollon lääkärin tai hoitajan tekemää haastattelua. Haastattelu voidaan tehdä puhelimitse. 

Terveydentilan selvitys vaaditaan vain niiltä henkilöiltä, jotka käsittelevät pakkaamattomia elintarvikkeita, joita ei kuumenneta ennen niiden myyntiä tai tarjoilua ja joiden välityksellä salmonellatartunta voisi levitä. Terveydentilan selvitys vaaditaan myös niiltä henkilöiltä, jotka käsittelevät pakkaamattomia elintarvikkeita sen jälkeen, kun elintarvike on kuumennettu eikä sitä kuumenneta uudestaan ennen tarjoilua. Selvitys vaaditaan kaikilta, myös harjoittelijoilta ja muilta vastaavilta henkilöiltä, jotka toimivat työpaikalla ilman palvelussuhdetta vähintään kuukauden. 

Toimijalla tulee olla ajantasainen tieto henkilökunnan terveydentilan selvityksistä. Omavalvonnasta tulee vähintään käydä ilmi työntekijät, joilta terveydentilan selvitys vaaditaan, ja että kyseisten henkilöiden soveltuvuus elintarviketyöhön on todettu sekä se, missä terveydentilan selvityksiä säilytetään.

Lisätietoa terveydentilan selvityksistä on THL:n verkkosivuilla.

Ruokaviraston verkkosivuilla on saatavilla taulukko, jossa on esimerkkejä tehtävistä, joissa edellytetään hygieniapassia ja terveydentilan selvitys.

 

Lainsäädäntöä

Elintarvikelaki (297/2021)

Tartuntatautilaki (1227/2016)