Tupakka

Tupakkalain mukaan lain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen.

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto valvoo tupakkalain ja sen nojalla annettujen säännösten toteutumista alueellaan. Valvonta perustuu ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaan. Tarkastuksia tehdään myös asiakasyhteydenottojen perusteella.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) verkkosivuilta löytyy tupakkalakiin liittyviä ohjeita.

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden luvanvarainen vähittäismyynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti on luvanvaraista varaista toimintaa. Vähittäismyyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnalta tai liikennevälineiden osalta toiminnanharjoittajan kotikunnalta. Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto myöntää tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvat Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Sodankylän alueella.

Hakemus suositellaan tehtäväksi ensisijaisesti valtakunnallisella sähköisellä hakemuksella http://www.valvira.fi/tupakka/myynti/vahittaismyynti/myyntilupahakemus. Sähköiseen hakemukseen on liitettävä ennen sen lähettämistä tiedostona omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelmamalli löytyy Valviran verkkosivulta http://www.valvira.fi/tupakka/myynti/omavalvontasuunnitelma.

Kirjallinen hakemus liitteineen voidaan toimittaa myös postiosoitteeseen:

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto
PL 60, 99601 Sodankylä

tai sähköpostiosoitteeseen: terveystarkastajat@sodankyla.fi

Hakemusten käsittelystä peritään Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaoston hyväksymän taksan mukainen maksu. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden sekä nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan haltijoilta peritään lisäksi vuosittain valvontamaksu.

Lainsäädäntöä