Terveydensuojelulain mukainen valvonta

Terveydensuojelulain tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön ja yksilön terveyttä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa (terveydensuojelu). Päävastuu terveydensuojelulain mukaisen valvonnan toteuttamisesta on kuntien valvontayksiköillä.

Terveydensuojelun tehtävät koskevat laajasti ihmisen elinympäristöjä ja niissä esiintyviä biologisia, fysikaalisia tai kemiallisia haittatekijöitä. Terveydensuojelun osa-alueita ovat mm. asumisterveys, talous- ja uimavedet, majoitushuoneistot, solarium- ja tatuointiliikkeet, kauneushoitolat ja suurten yleisötilaisuuksien terveydellisten olojen valvonta.

Valvira ohjaa kuntien terveydensuojeluviranomaisia terveydensuojelulain valvonnassa.

Ilmoituksenvarainen toiminta

Terveydensuojelulaissa on lueteltu toiminnat, joista toiminnanharjoittajan tulee tehdä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Kirjallinen ilmoitus tulee tehdä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitusvelvollisuus koskee muun muassa seuraavia toimintoja:

  • majoitustoimintaan tarkoitettu tila
  • yleisölle avoin kuntosali, liikuntatila, sauna, kylpylä, uimahalli ja uimaranta
  • koulu tai oppilaitos, opetuksen järjestämispaikka, päiväkoti sekä lasten ja nuorten kokoontumiseen liittyvän toiminnan järjestämispaikka
  • tehostetun palveluasumisen yksikkö tai laitoshoitoa antava sosiaalihuollon yksikkö
  • solarium, erityistä hygieniaa edellyttävä kauneushoitola, tatuointiliike tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihoa rikkovaa toimintaa
  • muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjämäärä ja toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa
  • talousvettä toimittava laitos, jolla ei ole omaa vedenottoa tai vedenkäsittelyä
  • talousveden käyttö osana julkista tai kaupallista toimintaa (toimija ei ole talousvettä toimittava laitos)

Vastaava ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja toiminnan päättymisestä. Uuden toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toiminnanharjoittajan vaihtumisesta kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen voi tehdä sähköisen ilppa-järjestelmän kautta.  Siirry ilmoittamaan täällä. Terveydensuojeluviranomainen käsittelee ilmoituksen ja lähettää toiminnanharjoittajalle todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta. Asian käsittelystä peritään ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen käsittelymaksu.

Lisäksi talousvettä toimittavan laitoksen, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä, on haettava toimintansa hyväksymistä.

Terveydensuojelulain mukaan toiminnanharjoittajalla on omavalvontavelvollisuus. Omavalvonta tarkoittaa sitä, että toiminnanharjoittaja tunnistaa toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja seuraa niihin vaikuttavia tekijöitä.

Omavalvontaohjeita toiminnanharjoittajalle

Valvonnan perusmaksu

 

Muualla verkossa

Valvira - ilmoituksen varainen toiminta

 

Lainsäädäntöä

Terveydensuojelulaki 763/1994

Terveydensuojeluasetus 1280/1994