Terveydensuojelulain mukainen valvonta

Terveydensuojelulain tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön ja yksilön terveyttä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa (terveydensuojelu). Päävastuu terveydensuojelulain mukaisen valvonnan toteuttamisesta on kuntien valvontayksiköillä.

Terveydensuojelun tehtävät koskevat laajasti ihmisen elinympäristöjä ja niissä esiintyviä biologisia, fysikaalisia tai kemiallisia haittatekijöitä. Terveydensuojelun osa-alueita ovat mm. asumisterveys, talous- ja uimavedet, majoitushuoneistot, solarium- ja tatuointiliikkeet, kauneushoitolat ja suurten yleisötilaisuuksien terveydellisten olojen valvonta.

Valvira ohjaa kuntien terveydensuojeluviranomaisia terveydensuojelulain valvonnassa.

Terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen voi tehdä myös sähköisen ilppa-järjestelmän kautta.  Siirry ilmoittamaan täällä

Lainsäädäntöä