Asiakasvalitukset ja ruokamyrkytysepäilyt

Voit ottaa yhteyttä elintarvikeviranomaiseen, jos haluat tehdä valituksen elintarvikkeista tai niiden käsittely- tai säilytysolosuhteista. Palautetta kannattaa antaa myös suoraan asianomaiselle yritykselle.

Ruokamyrkytysepäily

Ruokamyrkytyksiä voivat aiheuttaa mm. bakteerit ja virukset. Ruokamyrkytysten syynä on useimmiten elintarvikkeiden virheellinen käsittely kuten

  • hidas jäähdyttäminen
  • säilytys lämpimässä
  • epätäydellinen kypsennys 
  • epähygieeninen käsittely

Useimmat ruokamyrkytysbakteerit lisääntyvät ja/tai tuottavat myrkyllisiä aineenvaihduntatuotteita nopeasti huoneenlämmössä, kun taas jääkaapissa elintarvike säilyy turvallisena pidempään. Kuumennus tuhoaa useimmat bakteerit ja niiden myrkyt tehokkaasti, mutta jotkut myrkyt kestävät kuumennusta hyvin.

Ruokamyrkytys alkaa yleensä äkillisesti 1-12 tunnin kuluttua ruokailusta. Ensioireet ovat yleensä oksentelu ja hieman myöhemmin ripuli. Oireita saatuasi, mieti mitä olet syönyt ja ota näyte ruuasta, jos se on mahdollista. Epäillessäsi ruokamyrkytystä ota yhteys ympäristöterveydenhuollon terveystarkastajiin. Elintarvikkeiden tutkimukset maksaa ympäristöterveydenhuolto. 

Elintarvikealan toimijan on, saatuaan tiedon käsittelemänsä elintarvikkeen aiheuttamasta ruokamyrkytysepäilystä, ilmoitettava siitä välittömästi valvovalle tarkastajalle. Omavalvonnan tulee sisältää toimintaohjeet ilmoittamisesta ja näytteenotosta.

Ympäristöterveydenhuollossa ruokamyrkytysepidemioita käsittelee työryhmä, johon kuuluu ympäristöterveyspäällikkö, tartuntatautilääkäri, terveystarkastaja, kunnan virkaeläinlääkäri ja tartuntataudeista vastaava terveydenhoitaja.

Ilmoitus ruokamyrkytysepäilystä

Toimijan ohje ruokamyrkytysepäilytapauksissa

 

Lainsäädäntöä

Valtioneuvoston asetus 1365/2011 elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä