Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tehtävä on varmistaa elintarvikkeiden ja niiden käsittelyn turvallisuus, elintarvikkeista annettavien tietojen totuudenmukaisuus sekä suojata kuluttajaa elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden aiheuttamilta terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta.

Tunturi–Lapin ympäristöterveydenhuolto valvoo alueellaan elintarvikkeiden valmistusta, varastointia, kuljetusta, maahantuontia, maasta vientiä, myyntiä, markkinointia, käsittelyä ja tarjoilua sekä muuta luovutusta

Elintarvikealan toimijan on otettava yhteyttä elintarvikevalvontaan

  • perustaessaan tai lopettaessaan elintarvikehuoneistoa
  • suunnitellessaan elintarvikehuoneiston muuttamista / korjaamista
  • toimijanvaihdoksen yhteydessä
  • jos myyt tai tarjoilet elintarvikkeita tilapäistapahtumissa, suuressa yleisötilaisuudessa, torilla, jne.

Elintarvikevalvontaan voit ottaa yhteyttä

  • jos haluat lisätietoa elintarvikevalvonnasta
  • jos haluat tehdä valituksen elintarvikkeita käsittelevistä yrityksistä tai elintarvikkeista
  • jos epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen
  • omavalvontaan liittyvissä asioissa

 

______________________________________________________________________

Linkkejä

 Elintarvikelaki (297/2021)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta (318/2021)

Ohje rekisteröidyn elintarviketoiminnan elintarvikehyginiasta

Ulkomyyntiohje Evira

Elintarvikehuoneiston ilppa-ilmoitus