Hyväksytty elintarvikehuoneisto eli laitos

Elintarvikehuoneistojen, joissa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita toimitettavaksi vähittäismyyntiin, on haettava elintarvikehuoneiston hyväksymistä laitokseksi.

Laitoksen toimintaa ei saa aloittaa eikä toimintaa olennaisesti muuttaa ilman viranomaisen hyväksyntää. Laitosten rakenteellisista ja toiminnallisista vaatimuksista on tarkemmin Ruokaviraston verkkosivuilla.

Hyväksymistä haetaan kirjallisesti pääsääntöisesti laitoksen sijaintikunnan elintarvikevalvonnasta. Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Sodankylän kuntien alueella laitoksia valvovat eläinlääkärit. Ruokavirasto hyväksyy teurastamot ja riistan käsittelylaitokset sekä niiden yhteydessä olevat hyväksymistä edellyttävät elintarvikehuoneistot. Aluehallintovirasto hyväksyy poroteurastamot ja niiden yhteydessä olevat hyväksymistä edellyttävät elintarvikehuoneistot.  

Elintarvikehuoneiston hyväksymistä ei kuitenkaan tarvitse hakea, jos alkutuotannon toimija harjoittaa elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäistä elintarvikkeiden valmistusta tuottamistaan alkutuotannon tuotteista.