Omavalvonta

Terveydensuojelulain 2 §:n mukaan toiminnanharjoittajalla on velvollisuus tunnistaa toimintaan liittyvät riskit, seurata niihin vaikuttavia tekijöitä ja estää terveyshaittojen synty (omavalvonta). Suositeltavaa on laatia kirjallinen omavalvontasuunnitelma, joka on kaikkien luettavissa, käytettävissä ja hyödynnettävissä toiminnan ylläpitämisessä sekä kehittämisessä. Kirjallinen omavalvontasuunnitelma on hyvä työkalu myös henkilökunnan perehdyttämisessä.

Terveydensuojelulain omavalvontavelvoite koskee kaikkia terveydensuojelulain mukaan ilmoitusvelvollisia toimintoja, kuten

 • päiväkoteja ja leikkipuistoja
 • kouluja ja oppilaitoksia
 • sosiaalihuollon toimintayksiköitä ja vastaanottokeskuksia
 • kauneushoitoloita, muuta ihonkäsittelyä ja tatuointi- ja lävistystoimintaa
 • solariumeja
 • majoitustoimintaan tarkoitettuja tiloja
 • yleisölle avoimia liikuntasaleja, kuntosaleja
 • yleisiä saunoja
 • uimahalleja, uimarantoja sekä sisä- ja ulkoaltaita
 • talousvettä toimittavia laitoksia

Terveydensuojeluviranomainen valvoo ja arvioi ilmoitusvelvollisten toimintojen terveydellisiin olosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä ja voi pyytää toiminnanharjoittajaa esittämään tarvittaessa miten toiminnanharjoittaja täyttää huolehtimisvelvoitteen.

Esimerkkejä omavalvonnassa huomioitavista asioista

Toiminta

 • tiloissa tarjottava toiminta/palvelu
 • toiminta-ajat
 • henkilömäärät
 • wc- ja vesipisteiden määrät
 • siivous- ja pyykkihuolto
 • pintojen desinfiointi
 • tilojen terveydelliset olosuhteet
 • fysikaaliset, biologiset ja kemialliset olosuhteet

Toiminnan riskitekijät

 • sijainti ja ympäristö
 • toiminnot, joihin sisältyy terveysriski
 • väestö- ja riskiryhmät
 • toiminnassa ja tiloissa tapahtuvat muutokset
 • huoneiston korjaustarpeet
 • pintojen ja tilojen helposti puhtaana pidettävyys
 • haittaeläimet

Riskitekijöiden ennaltaehkäisy

 • ajantasainen selvitys rakennuksen kunnosta on tehty
 • toiminta ja tilojen riittävyys ja soveltuvuus toimintaan nähden
 • henkilökunnan perehdytys
 • ajantasaiset työ- ja toimintaohjeet
 • sidosryhmien välinen yhteistyö/viestintä
 • tilojen siisteys, järjestys ja hygieenisyys (siivoussuunnitelma ja toteutumisen seuranta)
 • kiinteistöhuoltosuunnitelma (ilmanvaihtolaitteiden nuohous ja puhdistus ja tilojen korjaukset ja toimivuus)
 • toiminnassa käytettävien laitteiden toimivuuden seuranta
 • sisäilmaongelmissa toimiminen ja milloin on syytä epäillä sisäilmaongelmaa (käyttäjäkysely/sisäilmastokysely tarvittaessa)
 • epidemioihin ja muihin häiriötilanteisiin varautuminen
 • haittaeläintorjunta