Majoitustoimintaan tarkoitettu tila

Majoitustoiminnan aloittamisen edellytyksenä on terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen tekemistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoitusvelvollista majoitustoimintaa ovat

  • hotellit, hostellit (kuten retkeilymajat, retkeilyhotellit, kesähotellit), huoneistohotellit, motellit ja matkustajakodit
  • lomakeskuksen ja leirintäalueen majoitushuoneisto
  • majoittumiseen tarjottu kalustettu huoneisto, loma-asunto tai tila (aamiaismajoitus siihen tarkoitetuissa tiloissa sekä asuntola, yömaja, vastaanottokeskus sekä muut vastaavat)

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös sellaista ei-ammattimaista majoitustoimintaa silloin, kun se tapahtuu erikseen majoitustoimintaan varatussa tilassa. Ilmoitusvelvollista toimintaa ovat esimerkiksi verkkoalustoilla tarjottavat huoneistot, jotka on hankittu ja varattu nimenomaan majoitustoimintaan. Majoitustoiminnalle on tunnusomaista muun muassa seuraavat seikat:

  • kukaan ei ole kirjoilla asunnossa
  • huoneistoa vuokrataan toistuvasti
  • huoneistoa tarjotaan välityspalvelun kautta
  • huoneisto on kalustettu ja sitä markkinoidaan majoitustilana

Vapautus ilmoitusvelvollisuudesta koskee vain omistajan käytössä olevia tiloja, joiden vuokraus on harvoin ja lyhytaikaisesti toistuvaa.

Kunnan rakennusvalvonnasta on haettava rakennuslupa, jos rakennuksen tai sen huoneiston käyttötarkoitus muuttuu olennaisesti. Maankäyttö- ja rakennuslaislain mukaan asuinhuoneiston muuttaminen majoitushuoneistoksi on olennainen muutos. Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että asemakaava sallii huoneiston käyttötarkoituksen muuttamisen majoitushuoneistoksi (liiketilaa).

Terveydensuojelulain mukaisen ilmoituksen voi tehdä sähköisen ilppa-järjestelmän kautta.  Terveydensuojeluviranomainen käsittelee ilmoituksen ja lähettää toiminnanharjoittajalle todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta. Asian käsittelystä peritään ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen käsittelymaksu.

Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja toiminnan päättymisestä. Uuden toiminnanharjoittajan on ilmoitettava terveydensuojeluviranomaiselle toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

Linkkejä
Legionellabakteerit vesijärjestelmissä - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lainsäädäntöä