Elintarvikelain perusmaksu

Kunnat perivät elintarvikealan toimijoilta 150 euron suuruisen perusmaksun elintarvikevalvonnasta vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Valvonnan perusmaksu on veroluonteinen maksu, se ei määräydy valvontatarpeen mukaisesti. Perusmaksu peritään valvontakohdekohtaisesti kunnan valvomilta kohteilta. Perusmaksu koskee kaikkia toimipaikkoja, joilla on hyväksyntä tai joilta edellytetään ilmoitusta rekisteröintiä varten eli käytännössä valvonnan perusmaksu koskee lähes kaikkia elintarvikehuoneistoja.

Kyläkauppojen, yleishyödyllisten yhteisöjen ja poron ja riistan lihaa käsittelevien pienimuotoisten elintarvikehuoneistojen ei tarvitse maksaa valvonnan perusmaksua. Maksuvelvoite ei koske myöskään alkutuotantoa eikä elintarvikkeiden käsittelyä alkutuotannon osana.

Vaikka kohde ja toiminta olisi vapautettu valvonnan perusmaksusta niin kohde on edelleen valvonnan piirissä ja muusta valvonnasta peritään maksut elintarvikelain 73 §:n mukaisesti.

Lisätietoa: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/valvonta/valvonnan-perusmaksu/

Terveydensuojelulain perusmaksu

Kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ilmoitettavien toimintojen valvonnasta peritään kunnan määrittelemien valvontamaksujen lisäksi valvonnan veroluonteinen perusmaksu, jonka suuruus on 150 euroa vuodessa. Maksu peritään kalenterivuoden alussa kaikista niistä toiminnoista/toimipaikoista, jotka on terveydensuojelulain mukaisia valvontakohteita. Maksua ei palauteta, jos toiminta lopetetaan kesken kalenterivuoden. Jos uusi toiminnanharjoittaja aloittaa toiminnan kesken kalenterivuoden, ei valvonnan perusmaksua peritä kyseiseltä kalenterivuodelta. Kausiluontoinen toiminta on yhtä lailla perusmaksuvelvollista toimintaa kuin vuoden ympäri tapahtuva toiminta.

Perusmaksu koskee mm. kouluja, päiväkoteja, sisäliikuntakohteita, tehostetun palveluasumisen yksiköitä, talousvesilaitoksia ja majoitustoimintaa. Pienimuotoisilta toimijoilta, joille vuosittainen valvonnan perusmaksu on kohtuuton suhteessa heidän toiminnastaan syntyvään valvonta- ja ohjaustarpeeseen, ei peritä valvonnan perusmaksua. Näitä ovat mm. majoittumiseen tarjottu kalustettu huoneisto, loma-asunto, yleisölle avoin liikuntatila, jossa on korkeintaan yksi liikuntasali, yleisölle avoin uimaranta, pienet vesilaitokset ja ryhmäperhepäiväkoti.

Perusmaksun tavoitteena on parantaa kuntien terveydensuojeluvalvonnan kustannusvastaavuutta ja turvata laadukas valvonta.

Lisätietoa: stm.fi/-/terveydensuojelulain-muutos-vahvistettiin