Hautaaminen

Lemmikkien tuhkaus Rovaniemellä:

Rovaniemen Pieneläinhautauspalvelut

Nina Rissanen  040-3797547

www.rphp.fi

 

Tuotantoeläinten hautaus:

Hautaamisessa on otettava huomioon:

  • kuollutta eläintä ei saa haudata pohjavesialueelle, vedenottamon sora-alueelle, alle 250 metrin etäisyydelle kaivosta tai vesistöön viettävään rinteeseen eikä alueelle, jota kynnetään tai kaivetaan pian hautaamisen jälkeen.
  • kuollut eläin on haudattava vähintään 1 metrin syvyyteen. Ruho on peitettävä heti niin, että ketut, rotat, lokit tai muut eläimet eivät pääse käsiksi haudattuun eläimeen.
  • kuolleen eläimen ruho on hautaamisen yhteydessä tarvittaessa kalkittava tai käsiteltävä desinfiointiaineella taudinaiheuttajien tuhoamiseksi.
  • kuollutta eläintä ei saa haudata muovisäkissä tai muussa maatumattomassa pakkauksessa.

 

Ilmoitusvelvollisuus hautaamisesta on poistunut 1.1.2012. Ainoastaan tautitapauksissa tuottajan on ilmoitettava aluehallintovirastolle aikomastaan hautaamisesta.

Hautaamisesta on kuitenkin pidettävä kirjaa raatojen määristä ja hautaamispäivämääristä ja  –paikoista.

Kirjanpito on säilytettävä kaksi vuotta ja se on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaisille.