Sosiaalihuollon toimintayksiköt

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle sellaisen toiminnan perustamisesta tai käyttöönotosta, josta voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille tai asumiselle. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta.

Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia sosiaalihuollon toimintayksiköitä:

 • Tehostettu palveluasuminen
 • Kehitysvammalaitokset
 • Mielenterveys- ja päihdekuntoutumislaitokset
 • Muut vastaavat laitospalvelut
 • Ensi- ja turvakodit
 • Päivätoiminta
 • Ammatillinen perhehoito
 • Lastenkodit
 • Koulukodit
 • Perhekuntoutusyksiköt
 • Muut lastensuojelulaitokset

Palveluihin liittyvästä elintarvikehuoneistosta tulee tehdä erillinen elintarvikelain 13 §:n mukainen ilmoitus.

Lainsäädäntöä