Nikotiinivalmisteet

Nikotiinivalmisteita saa myydä apteekkien yms. lisäksi tupakkaa myyvissä vähittäiskaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla sekä ravitsemisliikkeissä myyntipaikan sijaintikunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan perusteella.

Nikotiinivalmisteiden myynti edellyttää, että

  • elinkeinonharjoittajalla on myyntipaikan sijaintikunnan kirjallisesta hakemuksesta myöntämä vähittäismyyntilupa,
  • elinkeinonharjoittajalla on nikotiinivalmisteiden myynnin omavalvontasuunnitelma ja omavalvontasuunnitelmaa toteutetaan,
  • valmisteita myydään ainoastaan 18 vuotta täyttäneille,
  • myyjä voi valvoa ostotilannetta ja
  • valmisteita ei myydä automaattisista myyntilaitteista.

Toiminnanharjoittaja on velvollinen ilmoittamaan myynnin lopettamisesta tai myyntipisteiden lukumäärässä tapahtuneista muutoksista valvontaviranomaiselle.

Nikotiinivalmisteiden myyntiluvan hakijalta peritään myyntiluvasta Tunturi–Lapin ympäristöterveydenhuollonjaosoton hyväksymän taksan mukainen maksu. Lisäksi myyntiluvan haltijalta peritään myynnin valvonnasta ja valvontaan liittyvistä toimenpiteistä vuosittainen myyntipistekohtainen valvontamaksu.

Nikotiinivalmisteiden myyntipaikat

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilla on luettelo myyntipaikoista, joilla on kunnan myöntämä lupa nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin.

Lainsäädäntöä