Elintarviketoiminnan rekisteröinti

Ammattimaisesta elintarviketoiminnasta on tehtävä ilmoitus toiminnan rekisteröintiä varten.  Ilmoitus tulee tehdä rakennuksesta tai huoneistosta tai niiden osasta tai muusta ulko- tai sisätilasta, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita

  • valmistetaan,
  • säilytetään,
  • kuljetetaan,
  • pidetään kaupan,
  • tarjoillaan tai muutoin käsitellään.

Elintarvikehuoneistoja, joista toimijan on tehtävä ilmoitus, ovat esimerkiksi myymälät, ravintolat, kahvilat, leipomot, elintarvikevarastot ja virtuaalihuoneistot. Virtuaalihuoneisto on esimerkiksi olla huoneisto, josta käsin internetkaupan tuotteita välitetään tai jossa säilytetään elintarviketoimintaan liittyviä asiakirjoja. Elintarviketoimintaa ovat myös ulkomyynti ja elintarvikkeiden ammattimainen kuljetus.

Ilmoitus elintarviketoiminnasta

Toimijan on ensin haettava rakennuslupa tai selvitettävä rakennusvalvonnasta, soveltuuko suunniteltu huoneisto aiottuun käyttötarkoitukseen. Toiminnan aloittamisen edellytyksenä on, että toiminta täyttää elintarvikelain vaatimukset. Toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuoltoon viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista. Ilmoitukseen on liitettävä ajantasainen pohjapiirros, josta ilmenevät tilat ja laitteiden ja kalusteiden sijoittelu. Ilmoituksen käsittelystä annetaan toimijalle todistus. Ilmoituksen käsittelystä peritään Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaoston hyväksymän taksan mukainen maksu.

Toimijan tulee myös ilmoittaa toiminnan keskeyttämisestä ja lopettamisesta viipymättä elintarvikevalvontaan.

Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoitusjärjestelmä ilppa

ilpassa voit ilmoittaa useimpien elintarviketoimintojen

  • aloittamisesta
  • olennaisesta muuttamisesta
  • lopettamisesta
  • yrittäjän vaihtumisesta

Ilpasta tiedot menevät oman kuntasi valvontayksikön käsiteltäväksi sähköisesti.  Ilppa-palvelun ylläpitämisestä vastaa Ruokavirasto.

ilppaan pääset osoitteesta ilppa.fi .

 

 

Lainsäädäntöä

Elintarvikelaki (297/2021)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta (318/2021)

 

Muualla verkossa

www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikeyrityksen-perustaminen/

aitojamakuja.fi/suoramyynti-jalostus/