Mitä on alkutuotanto?

Alkutuotantoon sisältyy alkutuotteiden tuottamisen lisäksi tuotteiden kuljetus, varastointi ja käsittely tuotantopaikalla niin, että tuotteiden luonne ei merkittävästi muutu. Siihen sisältyy myös elävien eläinten kuljetus ja muiden alkutuotannon tuotteiden kuin maidon kuljetus seuraavaan elintarvikeketjun käsittelypaikkaan, kuten esimerkiksi laitokseen tai vähittäiskauppaan.

Elintarvikealan toimijan on ilmoitettava kunnan valvontaviranomaiselle alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta alkutuotannosta.

Alkutuotantoilmoitusta ei tarvitse tehdä metsästyksestä, luonnonvaraisen riistan luovutuksesta suoraan kuluttajalle eikä luonnonvaraisten kasvien ja sienien poimimisesta, vaikka tarkoituksena olisi näiden tuotteiden myyminen kulutukseen.

Luonnonvaraisen riistan osalta tulee muistaa, että karva- tai höyhenpeitteinen riista, joka saa olla suolistettu, on alkutuotannon tuote, ei liha.

Lainsäädäntöä

Muualla verkossa