Ympäristöterveydenhuolto - ennaltaehkäisyä ja viranomaistyötä

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä erilaisin elinympäristöön kohdistuvin toimenpitein. Ympäristöterveydenhuollon perusasioihin kuuluvat mm. hyvänlaatuinen juomavesi ja ravinto sekä terveellinen ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristöterveydenhuolto vastaa elintarvikevalvonnasta, ympäristöhygieenisestä valvonnasta, tupakkalain noudattamisen valvonnasta, nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonnasta sekä paikallisesti valmistettujen kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen turvallisuuden valvonnasta sekä eläinlääkintähuollosta ja eläinsuojelusta.

Lisäksi tehtäviin kuuluu neuvoa ja ohjata lainsäädännön piiriin kuuluvia toiminnanharjoittajia sekä kuntalaisia ja yhteistyöviranomaisia.

Tunturi–Lapin ympäristöterveydenhuollon toiminta - alueena on Enontekiö, Kittilä, Muonio ja Sodankylä. Alueella toimii tällä hetkellä 5 eläinlääkäriä ja 3 terveystarkastajaa.

Ympäristöterveydenhuollon toimipisteiden yhteystiedot löydät täältä

Sodankylän palvelupisteen terveystarkastajan tehtävien hoitaminen 18.5.2016 alkaen


Sodankylän palvelupisteen terveystarkastajan tehtäviä hoitavat 18.5.2016 alkaen terveystarkastajat Juha Metso, p. 0400 421 451 ja Tuula Yli-Ilkka p. 0400 396 863, sähköposti: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Eläinlääkintähuoltoon liittyvissä asioissa yhteydenotot eläinlääkäri Pirjo Korhoseen, p. 0400 393 503.
 

Ympäristöterveyspäällikön viran hakuaikaa jatketaan 27.5.2016 klo 15.00 asti

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon

YMPÄRISTÖTERVEYSPÄÄLLIKÖN VIRAN hakuaikaa jatketaan 27.5.2016 klo 15.00 asti

Ympäristöterveyspäällikön tehtäviin kuuluu ympäristöterveydenhuollon toiminnasta vastaaminen. Työ jakautuu ympäristöterveyspäällikön (40 %) ja terveystarkastajan (60 %) tehtäviin. Sijoituspaikka on Sodankylä.

Lue lisää

Kuluttajaturvallisuusvalvonta 1.5.2016 alkaen

Kuluttajaturvallisuusvalvonta valtiollistetaan ja keskitetään Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) 1.5.2016 alkaen. Kuluttajaturvallisuuslakiin (920/2011) on tehty eduskunnan päätöksellä muutos (1510/2015), jonka mukaisesti kuntien toimivalta kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisena päättyy ja kuluttajaturvallisuusvalvonta irrotetaan ympäristöterveydenhuollon kokonaisuudesta. Myös aluehallintovirastojen ohjaustehtävä poistuu samassa yhteydessä. Lakimuutoksen voimaantulosäännöksen mukaisesti kuitenkin ennen 1.5.2016 kuntien kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisissa vireille tulleet asiat käsitellään loppuun kuntien toimesta.

Lue lisää

Mitä ympäristöterveydenhuolto on?

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon koulutuspäivillä olleiden johtavien asiantuntijoiden luennot katsottavissa. Luennot voi ladata myös tiedostoina.
 

Lue lisää