Ympäristöterveydenhuolto - ennaltaehkäisyä ja viranomaistyötä

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä erilaisin elinympäristöön kohdistuvin toimenpitein. Ympäristöterveydenhuollon perusasioihin kuuluvat mm. hyvänlaatuinen juomavesi ja ravinto sekä terveellinen ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristöterveydenhuolto vastaa elintarvikevalvonnasta, ympäristöhygieenisestä valvonnasta, tupakkalain noudattamisen valvonnasta, nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin valvonnasta sekä eläinlääkintähuollosta ja eläinsuojelusta.

Lisäksi tehtäviin kuuluu neuvoa ja ohjata lainsäädännön piiriin kuuluvia toiminnanharjoittajia sekä kuntalaisia ja yhteistyöviranomaisia.

Tunturi–Lapin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueena on Enontekiö, Kittilä, Muonio ja Sodankylä. Alueella toimii tällä hetkellä 5 eläinlääkäriä ja 3 terveystarkastajaa.

Ympäristöterveydenhuollon toimipisteiden yhteystiedot löydät täältä

KIERINGIN VESIHUOLTO OY:N VEDENJAKELUALUEEN KEITTOKEHOTUKSEN PURKU

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO                   TIEDOTE 4

PL 60

99601 SODANKYLÄ                                                                           28.11.2019

 

KIERINGIN VESIHUOLTO OY:N TALOUSVEDEN KÄYTTÄJÄT

 

KIERINGIN VESIHUOLTO OY:N VEDENJAKELUALUEEN KEITTOKEHOTUKSEN PURKU

Ruoka – ja juomaveden keittokehotus on purettu torstaina 28.11.2019 Kieringin Vesihuolto Oy:n vedenjakelualueella. Verkostovesi on jälleen juomakelpoista, eikä sitä enää tarvitse keittää.

Kieringin Vesihuolto Oy:n vedenjakelualueen vedenottamon kaivon vedestä ja verkostovedestä on otettu viimeisimmät vesinäytteet keskiviikkona 20.11.2019 ja maanantaina 25.11.2019. Koliformisia bakteereita ja Escherichia coli – bakteereita ei ollut kaivovedessä eikä verkostovedessä. Valmistuneiden vesituloksien perusteella keittokehotus on purettu. Verkostoveden klooraus on lopetettu 18.11.2019. Vesi on juomakelpoista ja sitä voi käyttää normaalisti.

Lisätietoja antaa terveystarkastaja Katri Sihvola, puhelin 040 680 6922, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ja Kieringin Vesihuolto Oy:ltä Ilpo Kumpula puhelin 040 767 1324, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Outi Romakkaniemi

Ympäristöterveyspäällikkö

Talousveden keittokehotus: Kieringin vesihuollon alueella

TUNTURI-LAPIN YPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO                       TIEDOTE 3
PL 60
99601 SODANKYLÄ                                                                             18.11.2019

 

KIERINGIN VESIHUOLTO OY:N TALOUSVEDEN KÄYTTÄJÄT

 

RUOKA- JA JUOMAVESI ON EDELLEEN KEITETTÄVÄ KIERINGIN VESIHUOLTO OY:N VEDENJAKELUALUEELLA

Kaikki ruoka – ja juomavesi on keitettävä vähintään 5 minuutin ajan. Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi.

Kieringin Vesihuolto Oy:n vedenjakelualueelta 4.11.2019 otetuista uusintanäytteistä on käynyt ilmi, että verkostosta ja vedenottamon kaivosta on löytynyt edelleen koliformisia bakteereja. Veden laatuongelman syynä epäillään pintavesien vaikutusta. Koliformisten bakteerien esiintyminen ilmentää veden yleistä mikrobiologista laatua ja voi olla osoitus esimerkiksi ympäristöperäisestä likaantumisesta tai veden huonosta vaihtuvuudesta.

Kieringin Vesihuolto Oy on desinfioinut kaivon ja aloittanut verkoston kloorauksen lauantaina 16.11.2019. Kloori tuhoaa haitalliset bakteerit. Kloorin haju tuntuu selvästi vedessä. Klooripitoista vettä voi käyttää keitettynä ruoka- ja juomavetenä. Veden klooripitoisuus on kuitenkin niin matala, että kloori ei aiheuta terveyshaittaa esim. peseytymisen yhteydessä. Keittämätöntä vettä voi käyttää peseytymiseen normaalisti, ellei siinä ole poikkeavaa väriä tai muuta poikkeavaa hajua. Myös astiat voi pestä keittämättömällä vedellä, mutta ne ovat tämän jälkeen kuivattava huolellisesti. Huomioi, että vedenkeitin ja kahvinkeitin eivät keitä vettä riittävästi. Huuhtele salaatit keitetyllä ja jäähdytetyllä vedellä.

Kieringin Vesihuolto Oy:n asiakkaita tullaan tiedottamaan jatkossa vesinäytetuloksista ja selvitystyön etenemisestä. Selvitystyön yhteydessä verkostosta tullaan tarkastamaan joitakin kiinteistöjen liitoskohtia ennakkoon sovittuna ajankohtana.

Lisätietoja antaa terveystarkastaja Katri Sihvola, puhelin 040 680 6922, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ja Kieringin Vesihuolto Oy:ltä Ilpo Kumpula puhelin 040 767 1324, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Outi Romakkaniemi
ympäristöterveyspäällikkö

Talousveden keittokehotus Kieringin vesihuollon alueella

TUNTURI-LAPIN YPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO                       TIEDOTE 2

PL 60

99601 SODANKYLÄ                                                                           4.11.2019

 

 

KIERINGIN VESIHUOLTO OY:N TALOUSVEDEN KÄYTTÄJÄT

 

RUOKA- JA JUOMAVESI ON EDELLEEN KEITETTÄVÄ KIERINGIN VESIHUOLTO OY:N VEDENJAKELUALUEELLA

Kaikki ruoka – ja juomavesi on keitettävä vähintään 5 minuutin ajan. Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi.

Kieringin Vesihuolto Oy:n vedenjakelualueelta 2.11.2019 otetuista lisänäytteistä on käynyt ilmi, että verkostosta on löytynyt edelleen koliformisia bakteereja. Syy koliformisten bakteerien esiintymiseen talousvedessä ei ole tiedossa. Koliformisten bakteerien esiintyminen ilmentää veden yleistä mikrobiologista laatua ja voi olla osoitus esimerkiksi ympäristöperäisestä likaantumisesta tai veden huonosta vaihtuvuudesta.

Kieringin Vesihuolto Oy on huuhdellut verkostoa 2.-3.11.2019. Vedenottamolta ja verkostosta otetaan seuraavat näytteet 4.11.2019 ja näiden tulosten perusteella päätetään yhteistyössä Kieringin Vesihuolto Oy:n kanssa jatkotoimenpiteistä.

Keittämätöntä vettä voi käyttää peseytymiseen normaalisti, ellei siinä ole poikkeavaa väriä tai hajua. Myös astiat voi pestä keittämättömällä vedellä, mutta ne on tämän jälkeen kuivattava huolellisesti. Huomioi, että vedenkeitin ja kahvinkeitin ei keitä vettä riittävästi. Huuhtele salaatit keitetyllä ja jäädytetyllä vedellä.

Kieringin Vesihuolto Oy:n asiakkaita tullaan tiedottamaan jatkossa vesinäytetuloksista ja selvitystyön etenemisestä.

Lisätietoja antaa terveystarkastaja Katri Sihvola, puhelin 040 680 6922, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ja Kieringin Vesihuolto Oy:ltä Ilpo Kumpula puhelin 040 767 1324, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

 

Outi Romakkaniemi

ympäristöterveyspäällikkö

 

Talousveden keittokehotus Kieringin vesihuollon alueella

TUNTURI-LAPIN YPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO                       TIEDOTE 1

PL 60

99601 SODANKYLÄ                                                                           1.11.2019

 

 

KIERINGIN VESIHUOLTO OY:N TALOUSVEDEN KÄYTTÄJÄT

 

RUOKA- JA JUOMAVESI ON KEITETTÄVÄ KIERINGIN VESIHUOLTO OY:N VEDENJAKELUALUEELLA

Kaikki ruoka – ja juomavesi on keitettävä vähintään 5 minuutin ajan. Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi.

Kieringin Vesihuolto Oy toimittaa vettä n. 80 kiinteistöön Sodankylän kunnan Kieringin kylällä. Kieringin Vesihuolto Oy:n verkostosta 31.10.2019 otetussa vesinäytteessä on todettu alustavasti koliformisia bakteereita. Muut tutkimukset ovat vielä keskeneräisiä. Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto on antanut veden keittokehotuksen 1.11.2019. Syytä koliformisten bakteerien esiintymiseen talousvedessä ei ole tiedossa. Koliformisten bakteerien esiintyminen ilmentää veden yleistä mikrobiologista laatua ja voi olla osoitus esimerkiksi ympäristöperäisestä likaantumisesta tai veden huonosta vaihtuvuudesta.

Keittämätöntä vettä voi käyttää peseytymiseen normaalisti, ellei siinä ole poikkeavaa väriä tai hajua. Myös astiat voi pestä keittämättömällä vedellä, mutta ne on tämän jälkeen kuivattava huolellisesti. Huomioi, että vedenkeitin ja kahvinkeitin ei keitä vettä riittävästi. Huuhtele salaatit keitetyllä ja jäädytetyllä vedellä.

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto ottaa tilanteen varmistamiseksi uudet vesinäytteet vedenottamolta ja kolmesta verkostopisteestä 1.11.2019. Näiden tutkimusten alustavat tulokset valmistuvat 2.11.2019. Selvitystyö tilanteen selvittämiseksi tehdään yhteistyössä Kieringin Vesihuolto Oy:n kanssa. Kieringin Vesihuolto Oy aloittaa valmistelut verkoston huuhteluun ja veden desinfiointiin.

Kieringin Vesihuolto Oy:n veden käyttäjiä tullaan tiedottamaan jatkossa vesinäytetuloksista, selvitystyön etenemisestä ja mahdollisesta veden desinfioinnista. Tiedotteet julkaistaan myös Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon verkkosivuilla www.tunturilapinyth.fi.

Lisätietoja antaa terveystarkastaja Katri Sihvola, puhelin 040 680 6922, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ja Kieringin Vesihuolto Oy:ltä Ilpo Kumpula puhelin 040 767 1324, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

 

Outi Romakkaniemi

ympäristöterveyspäällikkö

 

Elintarvikevirasto muuttuu Ruokavirastoksi 1.1.2019

Maaseutuvirasto, Elintarviketurvallisuusvirasto ja osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskusta yhdistyvät Ruokavirastoksi 1.1.2019. Ruokaviraston verkkosivusto www.ruokavirasto.fi korvaa vuodenvaihteessa www.mavi.fi- ja www.evira.fi-verkkosivustot. Tällä nettisivulla olevat evira.fi-sivustolle johtavat linkit eivät tällä hetkellä toimi, päivitämme ne mahdollisimman pian.  

Eläinlääkäripäivystys sekä viikonloppuisin että arkisin Enontekiön, Kittilän, Muonion ja Sodankylän kuntien alueella yhtenä päivystysalueena

TIEDOTE 27.9.2017

 

Eläinlääkäripäivystys sekä viikonloppuisin että arkisin jatkuu koko Tunturi-Lapin Ympäristöterveydenhuollon alueella toistaiseksi yhtenä päivystysalueena

Päivystävä eläinlääkäri tavoitettavissa arkisin klo 16.00-08.00 ja viikonloppuisin pe klo 16.00-ma klo 08.00 numerosta 020 692 699

Lue lisää

Mitä ympäristöterveydenhuolto on?

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon koulutuspäivillä olleiden johtavien asiantuntijoiden luennot katsottavissa. Luennot voi ladata myös tiedostoina.
 

Lue lisää