Tupakka

Tupakkalaissa säädetään toimenpiteistä, joilla ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista, edistetään niiden käytön lopettamista ja suojellaan väestöä tupakansavulle altistumiselta.

Lain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden käytön loppuminen.

Valvira valvoo tupakkatuotteiden mainontakiellon noudattamista yhdessä kuntien ympäristöterveydenhuollon kanssa. Valvira valvoo myös tupakkatuotteiden myyntiä muun muassa niiltä osin kuin se koskee tupakkatuotteiden koostumusta, laadunvalvontaa ja pakkausmerkintöjä. 

Valvira seuraa mainonnan ja muun myynninedistämistoiminnan kehittymistä sekä vaikutuksia ja antaa tarvittaessa tulkintaohjeita yleisten toimintaperiaatteiden ja yhtenäisen valvontakäytännön aikaansaamiseksi koko maassa.

Työsuojeluviranomaiset valvovat tupakkalain noudattamista työpaikoilla. Poliisi valvoo tupakkalainsäädännön toteutumista julkisissa yleisötilaisuuksissa ja tulli valvoo tupakkatuotteiden maahantuontia.

Lainsäädäntöä