Uimavedet

 

Ympäristöterveydenhuolto valvoo terveydensuojelulain mukaan yleisiä uimarantoja, uimahalleja ja -altaita sekä talviuintipaikkoja. Veden laadun lisäksi tarkastetaan, että edellä mainittujen kohteiden tiloista, rakenteista tai laitteista ei aiheudu terveyshaittaa siellä oleskeleville.

Uima-altaiden ylläpitäjän on laadittava yhteistyössä ympäristöterveydenhuollon kanssa laitokselle valvontaohjelma, jossa otetaan huomioon laitoksen ominaispiirteet. Viranomaisvalvontaan kuuluvat allasvesitutkimukset on tehtävä laatuvaatimukset täyttävissä ja akkreditoiduissa laboratorioissa ja näytteiden otto sekä tutkimukset on tehtävä standardien mukaisesti.

Uimahalleissa ja kylpylöissä tai vastaavissa laitoksissa työskentelevällä allasveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevällä henkilöllä on oltava Valviran antama todistus eli vesityökortti laitosteknisestä ja allasvesihygieenisestä osaamisesta.

Sekä uima-altaiden että yleisten uimarantojen vedenlaadun tulokset pidetään nähtävillä kunkin uimapaikan ilmoitustaululla.

Uima-altaita koskeva valvontatarkastukset tehdään voimassa olevan Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti. Tarkastuksista peritään ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen maksu.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto myy Uima-allasveden laatu ja valvonta -opasta, joka on soveltamisopas allasvesiasetukseen (315/2002).

 

Yleisten uimarantojen ja uimahallien sekä uima-altaiden turvallisuutta valvotaan myös kuluttajapalveluista annettujen säädösten perusteella.

Myös talviuintipaikat kuuluvat valvonnan piiriin

 

Lainsäädäntöä