Uimavedet

Ympäristöterveydenhuolto valvoo terveydensuojelulain mukaan yleisölle avoimia kylpylöitä, uimahalleja, uimaloita ja uimarantoja. Terveydensuojeluviranomainen valvoo säännöllisesti yleisten uimavesien laatua. Uimakausi on määritelty lainsäädännössä siten, että Lapin maakunnassa uimakausi on 25.6. - 15.8 välisenä aikana. Uimavesien vedenlaadun tulokset pidetään nähtävillä kunkin uimapaikan ilmoitustaululla. Uimaveden laadun lisäksi valvotaan, että edellä mainittujen kohteiden tiloista ei aiheudu terveyshaittaa siellä oleskeleville.

Uima-altaiden ylläpitäjän on laadittava yhteistyössä ympäristöterveydenhuollon kanssa laitokselle valvontatutkimusohjelma, jossa otetaan huomioon laitoksen ominaispiirteet. Kylpylöissä ja uimahalleissa tai vastaavissa työskentelevän tulee osoittaa allasvesihygieeninen osaaminen suorittamalla Valviran ylläpitämä osaamistesti. Testin hyväksytysti suorittaneille Valvira myöntää vesityökortin.

Uima-altaita koskevat valvontatarkastukset tehdään voimassa olevan Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti. Tarkastuksista peritään ympäristöterveydenhuollon taksan mukainen maksu.

Uimarantaluettelo 2018

  • Ahvensaivon uimaranta, Enontekiö
  • Pekkulanjärämän uimaranta, Enontekiö
  • Kittilän kirkonkylän uimaranta, Kittilä
  • Muonion kirkonkylän uimaranta, Muonio
  • Kieringin uimaranta, Sodankylä
  • Nilimellan uimaranta, Sodankylä
  • Riipin uimaranta, Sodankylä
  • Savikankaan uimaranta, Sodankylä
  • Syväjärven uimaranta, Sodankylä

Linkkejä

Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ry:n uima-allasvesien materiaalipankki

Lainsäädäntöä