Suuri yleisötilaisuus

Etusivulla on lomake tapahtuman järjestäjälle yleisötilaisuudesta ilmoittamiseen.

Jos yleisötilaisuuden arvioitu osallistujamäärä ylittää 300 henkilöä ja tapahtuman järjestäjän toimesta käsitellään, valmistetaan tai myydään helposti pilaantuvia elintarvikkeita, tulee toiminnasta tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus. Jos elintarvikkeiden myynti tapahtuu ulkopuolisten toimijoiden toimesta, tulee heidän ilmoittaa tai tiedottaa toiminnastaan. Ammattimaisesti eri tilaisuuksissa kiertävien myyjien tulee tiedottaa tulostaan kyseisen alueen valvontaviranomaiselle viimeistään 4 arkipäivää ennen tapahtumaa (katso lisätietoja kohdasta Liikkuva elintarvikehuoneisto).

Suurten yleisötilaisuuksien jätehuollosta ja käymälöiden määristä on säädetty Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (405/2009). Valvira on laatinut asetuksesta ohjeistuksen.