Majoitus- ja muut huoneistot

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle sellaisen toiminnan perustamisesta tai käyttöönotosta, josta voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille tai asumiselle. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta.

Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavien huoneistojen toimintoja:

  • Majoitusliikkeet
  • Yleisölle avoimet kuntosalit ja muun liikuntatilat, saunat, kylpylät, uimahallit, uimalat ja uimarannat
  • Päiväkodit ja kerhot sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta tai korkeakoulutusta antavavat oppilaitokset ja opetuksen järjestämispaikat
  • Jatkuvaa hoitoa antavat sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä vastaanottokeskukset
  • Solariumliikkeet, tatuointiliikkeet ja kauneushoitolat sekä muut huoneistot, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä
  • Sellaiset muut huoneistot tai laitokset, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa esim. työ- ja kokoontumishuoneistot

Ilmoitus on tehtävä myös toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

Linkkejä

Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoitusmenettelyn soveltamisohje, Julkiset majoitushuoneistot - Valvira ohje 7/2017

Legionellabakteerit vesijärjestelmissä - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lainsäädäntöä