Hygieniaosaaminen

Elintarvikehuoneistossa työskentelevällä, pakkaamattomia elintarvikkeita käsittelevällä henkilöllä on oltava elintarvikehygieenistä osaamista osoittava hygieniaosaamistodistus (hygieniapassi).

Osaamistodistuksen voi saada suorittamalla hyväksytyt Ruokaviraston laatiman hygieniaosaamistestin. Osaamistodistusta voi hakea elintarvikealan tutkinnon tai koulutuksen perusteella ottamalla yhteyttä Ruokaviraston hyväksymään  o saamistestaajaan.

Elintarvikealan toimijan on osana omavalvontaa pidettävä kirjaa elintarvikehuoneistossa työskentelevien henkilöiden elintarvikehygieenisestä osaamisesta ja pyydettäessä esitettävä tiedot valvontaviranomaiselle.

Elintarvikealan toimija vastaa siitä, että työntekijällä on hygieniaosaamistodistus. Tällöin elintarviketyöntekijä hallitsee elintarvikehygienian perusteet ja tiedostaa elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvät riskit. Hankittuja tietoja ja taitoja tulee soveltaa käytännön elintarviketyössä.

Lisätietoa hygieniapassista