Elintarviketuotantolaitokset, valvontaa suorittaa eläinlääkärit

Elintarvikehuoneistojen, joissa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita toimitettavaksi vähittäismyyntiin, on haettava elintarvikehuoneiston hyväksymistä laitokseksi.

Laitoksen toimintaa ei saa aloittaa eikä toimintaa olennaisesti muuttaa ilman viranomaisen hyväksyntää. Laitosten rakenteellisista ja toiminnallisista vaatimuksista säädetään laitosasetuksessa (MMMa 1369/2011).

Elintarviketuotantolaitosten hyväksymiseen liittyvää tietoa Ruokaviraston sivuilta