Elintarvikehuoneistot

Mikä on elintarvikehuoneisto?

Se on esimerkiksi ammattimainen elintarvikkeiden kuljetus, elintarvikevarasto, kahvila, kioski, leipomo, myymälä, elintarvikkeiden nettikauppa, ravintola, suurtalous ja säännöllinen ulkomyynti.

Haluan perustaa elintarvikehuoneiston. Miten toimin?

Toiminnan sijoittamiselle ko. huoneistoon tulee olla rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntä. Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta elintarvikevalvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Ilmoitukseen tulee liittää pohjapiirros.

Ilmoituksesta ei tehdä erillistä päätöstä, vaan elintarvikealan toimijalle annetaan todistus ilmoituksen käsittelystä. Ilmoituksen käsittelystä peritään Tunturi–Lapin ympäristöterveydenhuollon jaoston hyväksymän taksan mukainen maksu. Tunturi–Lapin ympäristöterveydenhuolto voi pyytää toimijalta muita ilmoituksen käsittelemiseksi tarpeellisia selvityksiä.