Tupakkatuotteiden vähittäismyynti

Tupakkatuotteiden myynti on luvanvaraista; myyntilupaa haetaan myyntipaikan sijaintikunnan tai liikennevälineiden osalta hakijan kotikunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Tupakan vähittäismyyntilupa on myyntipaikka- ja elinkeinoharjoittajakohtainen.

Lupahakemus ja ohjeet sen täyttämiseen (sekä sähköinen että tulostettava paperiversio) löytyvät Valviran sivuilta. Hakemuksen liitteenä on toimitettava tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden vähittäismyynnin omavalvontasuunnitelma. Omavalvontaopas ja omavalvontasuunnitelmamalli löytyvät samalta sivulta kuin hakemuslomake.

Tupakkalain mukaan vähittäismyyntiluvan haltijan on ilmoitettava kunnalle lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksista ja myynnin lopettamisesta. Muutosilmoituksen ja myynnin lopettamisilmoituksen voi tehdä Valviran sivuilla olevalla ladattavalla ja tulostettavalla lomakkeella. Ilmoitusvelvollisuus koskee lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutosta. Muutosilmoitus tehdään muun muassa yhteisön toiminimeä, vähittäismyyntipaikan nimeä, myyntipisteiden sijaintia tai lukumäärää ja myyntipaikan tyyppiä koskevissa muutoksissa.

Ympäristöterveydenhuollon on perittävä tupakkatuotteiden myyntiluvan hakijalta myyntiluvasta hyväksymänsä taksan mukainen maksu. Lisäksi myyntiluvan haltijalta peritään myynnin valvonnasta ja valvontaan liittyvistä toimenpiteistä vuosittainen myyntipistekohtainen valvontamaksu.

Lainsäädäntöä