Tupakkaan liittyvät kiellot

Tupakoiminen on lain mukaan kielletty:

  • perhepäivähoidon sisätiloissa perhepäivähoidon aikana, päiväkotien sisätiloissa ja ulkoalueilla sekä lastensuojelulain (417/2007) tai mielenterveyslain (1116/1990) nojalla hoitoa antavien laitosten alle 18-vuotiaille tarkoitetuissa sisätiloissa ja heille tarkoitetuilla ulkoalueilla
  • perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja oppilasasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla
  • virastojen ja viranomaisten sekä niihin verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatuissa sisätiloissa
  • sisätiloissa järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa
  • työyhteisöjen yhteisissä ja yleisissä sekä asiakkaille tarkoitetuissa sisätiloissa, jollei jäljempänä toisin säädetä
  • yleisten kulkuneuvojen sisätiloissa
  • asunto-osakeyhtiön tai muun asuinyhteisön asuinkiinteistöjen yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa
  • ulkoalueilla järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa ja katsomoissa sekä muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan.

Ravintolat voivat järjestää tupakoiville asiakkailleen sisätiloihin erillisen tupakointitilan, joka on tarkoitettu lyhytaikaista pistäytymistä varten. Tiloihin ei saa tarjoilla eikä siellä saa nauttia ruokaa eikä juomaa eikä siellä saa olla mitään oheistoimintoja. Tupakointitila ei ole anniskelualuetta. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitilan rakenteellisista vaatimuksista (964/2006) ja laatinut sitä koskevan Ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitila - oppaan. Tupakointitilan rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa, jonka myöntää kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Lainsäädäntöä

Muualla verkossa