Vanhusten hoitoyksiköt

Vanhainkotien ja sosiaalilainsäädännön mukaisten muiden laitosten ja tehostettujen palveluasumisen yksiköiden toiminnasta on tehtävä terveydensuojelulain 13 §:n mukainen ilmoitus Tunturi – Lapin ympäristöterveydenhuollolle. Ilmoitus on tehtävä ennen toiminnan aloittamista. Terveystarkastaja tarkastaa tilojen soveltuvuuden kyseiseen toimintaan ennen tilan käyttöönottoa ja maksullisen päätöksen tekemistä. Tämän jälkeen toiminta tulee suunnitelmallisen valvonnan kohteeksi. Tarkastuksen tavoitteena on selvittää, esiintyykö tiloissa tai toiminnassa sellaisia tekijöitä ja olosuhteita, joista voi aiheutua asukkaille terveyshaittaa. Tarkastukseen voi liittyä myös elintarvikevalvontaa.

Vanhainkoti, vanhusten tehostetun palveluasumisen yksiköt, kehitysvammalaitos ja muut vastaavat yksiköt, kuten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tehostettu palveluasuminen: toiminnasta tulee tehdä ilmoitus ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen johdosta tehdään päätös, josta peritään maksu.

Keittiö- ja ruoanvalmistustiloista, kuten jakelukeittiöistä, tulee tehdä elintarvikelain mukainen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksesta tehdään todistus ilmoittajalle.

 

Lainsäädäntöä