Työ- ja kokoontumis- tai majoitushuoneistot

Tunturi – Lapin ympäristöterveydenhuolto valvoo toimialueellaan sijaitsevien työ- ja kokoontumistilojen terveydellisiä oloja. Toimijan on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus julkisen työ- ja kokoontumis- tai majoitushuoneiston käyttöönotosta Tunturi – Lapin ympäristöterveydenhuoltoon, kuitenkin vähintään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista.

Ilmoitusvelvollisuuden lähtökohtana on ennaltaehkäistä tietyistä toiminnoista mahdollisesti aiheutuvat terveyshaitat. Näitä ovat mm. ilmanvaihto, pintamateriaalit, akustointi ja äänieristys, WC-tilojen riittävyys ja kunto, siivousvälineiden säilytys- ja huoltotilat, tupakkalain noudattaminen sekä tilojen ja laitteistojen turvallisuus. Ominaisuuksien riittävyys ja soveltuvuus perustuu huoneistossa oleskelevien määrään. Ilmoitusvelvollisuus koskee toimintoja, laitoksia tai huoneistoja, joiden vaikutuspiirissä on paljon ihmisiä tai erityisryhmiä, kuten lapsia tai vanhuksia, sekä toimintoja, joiden hygieenisille oloille on asetettava erityisiä velvoitteita. Ilmoitetut työ- ja kokoontumishuoneistot kuuluvat terveydensuojeluviranomaisen valvontaan.

Ilmoituksenvaraisia työ- ja kokoontumis- majoitushuoneistoja ovat

  • työtila, jonka käytöstä voi aiheutua terveyshaittaa, tai terveydellisiltä vaikutuksiltaan siihen rinnastettavan toiminnan sijoittaminen asuinrakennukseen tai alueelle, jossa on asuinhuoneistoja (erilaiset kone- ja autokorjaamot, kirjapainot, pesulat, pajat tai vastaavat, pienet kemikaalivarastot, pienet energialaitokset ja maalaamot)
  • julkinen huvi-, kokoontumis- tai majoitushuoneisto
  • asetuksella säädettävä sellainen muu huoneisto tai laitos, jonka hygieenisille olosuhteille on sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioonottaen asetettava erityisiä velvoitteita
  • parturi, kampaamo tai kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä tai -hoitoa; mukaan lukien solarium- ja tatuointitilat
  • sellainen kuntosali tai muu liikuntatila, jonka käyttöoikeutta ei ole rajoitettu
  • muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa.  

Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta

 

Lainsäädäntöä