Terveydensuojelulain mukainen valvonta

Terveydensuojelulain tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön ja yksilön terveyttä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa (terveydensuojelu). Päävastuu käytännön terveydensuojelun toteuttamisesta on kuntien valvontayksiköillä.

Terveydensuojelun tehtävät koskevat laajasti ihmisen elinympäristöjä ja niissä esiintyviä biologisia, fysikaalisia tai kemiallisia haittatekijöitä. Terveydensuojelun osa-alueita ovat mm. asumisterveys, talous- ja uimavedet, terveydensuojelulain mukaiset huoneistot, suurten yleisötilaisuuksien terveydellisten olojen valvonta.

Valvira ohjaa kuntien terveydensuojeluviranomaisia terveydensuojelulain toimeenpanon valvonnassa.

 

Lainsäädäntöä