Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuolto                                      

Yksityiset kaivovedet


NÄYTTEENOTTO-OHJEET                                                                    Ohjeen voi tulostaa täältä

 

Näytepullon suu ja korkin sisäpinta ei saa koskettaa hanaan, pumppuun, sankoon tms. eikä niihin saa koskettaa käsin. Tutkimuksen laajuudesta riippuen tarvitaan 1-2 pulloa, yleensä 2 pulloa; 250 ml steriilipullo ja litran muovipullo. 


Kaivo

1. Näytteenottoon käytetään normaalia kyseisen kaivon vedenottoon käytettävää välinettä (sanko tms.). Mikäli näytteestä määritetään metallipitoisuuksia, ei näytteenotossa voi käyttää metalliastioita.

2. Sankoa tms. kaivoon laskettaessa on huolehdittava siitä, ettei pohja-ainesta tai kaivon reunoilla olevaa ainesta joudu veteen

3. Steriili pullo 250 ml avataan ja täytetään sangosta tms. kaadetun juoksevan veden alla kaulaan saakka (jätetään ilmatila) ja suljetaan välittömästi. Litran muovipullo huuhdellaan tutkittavalla vedellä ja täytetään kokonaan tämän jälkeen. Suljetaan välittömästi puhtaalla korkilla.

4. Näytepulloihin kirjataan päivämäärä, näytteenottopaikka ja näytteenottajan nimi.


Lähde

Lähteen vesinäyte otetaan mieluiten lähteestä virtaavasta vedestä. Jos virtausta ei ole, näytepulloon tartutaan pohjasta ja pullo painetaan nopeasti pinnan alle kohtisuorassa pullon suu alaspäin. Pulloa käännetään liikkeen pysähtymättä vaakasuoraan ja kuljetetaan veden alla suu edellä. Muuten näytteenotto tapahtuu kuten kaivosta.
 

Pumppukaivo

Mikäli kaivossa on pumppu, on vettä laskettava hanasta niin kauan, että pumpussa ja putkessa seissyt vesi on saatu pois. Keittiön hana on suositeltavin näytteenottopiste. Hana avataan ja kylmää vettä juoksutetaan normaalilla käyttövoimakkuudella 5 - 10 minuutin ajan. Juoksutuksen jälkeen näyte otetaan kuten muistakin kaivoista.

Pidä näyte kylmässä näytteenoton jälkeen, myös kuljetuksen aikana. Näyte ei saa kuitenkaan jäätyä. Pullot pakataan huolellisesti rikkoutumisen estämiseksi ja toimitetaan viipymättä laboratorioon tai terveystarkastajalle jatkolähetystä varten ennakkoon sovittuna aikana. Näytteen säilytyksen enimmäisaika mukaan lukien kuljetus on mikrobiologisista tutkimuksista riippuen 12-18 tuntia.  

 

YLEISIÄ OHJEITA

Ilman erillistä sopimista laboratorioon ei voi toimittaa vesinäytteitä perjantaisin tai viikonloppuisin!

Lähetykseen on liitettävä näytteenottolomake, josta käy ilmi tilaajan tietojen lisäksi:

  • Näytteenottopaikka (osoite), näytteenotto aika, näytteenottaja, tulosten toimitustapa ja kaivotyyppi
  • Tehtäväksi sovittu analyysipaketti (tutkimuspaketti S, K, L, P, B tai erilliset analyysit)
  • Laskutusosoite

Testausselosteen  saa suoraan laboratoriosta tiedoksi Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollolle kirjaamalla  lähetteeseen sähköpostiosoitteen This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Näytteet viedään suoraan laboratorioon tai toimitetaan Matkahuollon kautta osoitteella: Eurofins Ahma Oy, Teollisuustie 6, 96320 Rovaniemi. Enontekiöllä näytepullot ja lähete täytettynä voidaan palauttaa erikseen sovittuna ajankohtana ma – ke terveystarkastajalle osoitteeseen eläinlääkäritalo, Kuntokatu 6, 99400 Enontekiö. Terveystarkastaja pakkaa ja lähettää näytteet tutkittavaksi Eurofins Ahma Oy:n laboratorioon Rovaniemelle seuraavana aamuna klo 7.30 Hetasta lähtevällä linja-autolla. Näyte on laboratoriossa n. klo 13:00.

 

Lisätietoja: Eurofins Ahma Oy, puhelin 040 1333 800 vaihde, terveystarkastaja Tuula Yli-Ilkka puh. 0400 396 863, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ja terveystarkastaja Ari Parviainen puh 040 680 6922, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .