Koulut, oppilaitokset, lasten päivähoitotilat ja lastenkodit

Kouluissa, oppilaitoksissa, lasten päivähoitotiloissa ja lastenkodeissa terveystarkastajat valvovat oppilaiden ja lasten käytössä olevien tilojen terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Koulu, oppilaitos, lasten päivähoitotila ja lastenkoti ovat terveydensuojelulain 13 §:n mukaan ilmoituksenvaraisia. Ilmoitus on tehtävä ennen toiminnan aloittamista. Terveystarkastaja tarkastaa tilojen soveltuvuuden kyseiseen toimintaan ennen tilan käyttöönottoa ja maksullisen päätöksen tekemistä. Tämän jälkeen kohde tulee suunnitelmallisen valvonnan kohteeksi.

Terveydensuojelulain mukaan koulut ja oppilaitokset tarkastetaan pääsääntöisesti kolmen vuoden välein ja lasten päivähoitotilat ja lastenkodit pääsääntöisesti kahden vuoden välein. Tarvittaessa kohteissa voidaan käydä useamminkin esim. asiakasvalituksen tai ilmenneen sisäilmaongelman vuoksi.

Tarkastuksen tavoitteena on selvittää terveysvaaran tai – haitan esiintyminen, eli aiheutuuko toiminnasta terveyshaittaa tai esiintyykö sellaisia tekijöitä ja olosuhteita, joiden vuoksi terveyshaittaa voi syntyä. Tarkastuksessa annetaan haitan estämiseksi ja tilanteen korjaamiseksi tarpeelliset ohjeet, toimenpidekehotukset ja määräykset. Tarkastukseen liittyy aistinvaraista tarkastelua ja arviointia sekä mahdollisesti mittauksia ja näytteenottoa jatkotutkimuksia varten.

Tarkastuksella valvotaan myös muiden ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien kuten tupakka-, kuluttajaturvallisuus- ja elintarvikelain toteutumista.

Lainsäädäntöä

 

Muualla verkossa