Eläinsuojat asemakaava-alueella

Asemakaava-alueella olevien eläinten pidolla, joista pitää tehdä terveydensuojelulain 13§ mukainen ilmoitus, tarkoitetaan seuraavia eläimiä ja eläinten pitoon tarkoitettuja rakennuksia ja aitauksia:

  • tuotantoeläimet, kuten sika, villisika, nauta, hevonen, vuohi, lammas, kukko 
  • mehiläispesät lukumäärästä riippumatta
  • useampi kuin kuusi kanaa tai muuta siipikarjaa
  • enemmän kuin kuusi täysikasvuista koiraa tai kissaa        

      

Vastaava ilmoitus on tehtävä toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on myös ilmoitettava kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoitukseen tulee liittää naapureiden kuuleminen ja mahdollisesti muita toiminnan vaikutuspiirissä olevia.

Kerrostaloissa ja rivitaloissa on ensin haettava lupa taloyhtiöltä. .

Ilmoituksen käsittelystä peritään Tunturi – Lapin ympäristöterveydenhuollonjaoston määräämä maksu.

Ilmoituslomake: Eläinsuoja asemakaava-alueella