Elintarvikehuoneiston toimija vaihtuu, toiminta keskeytetään tai toiminta lopetetaan.

Elintarvikehuoneiston toimija vaihtuu, toiminta keskeytetään tai toiminta lopetetaan. Miten toimin?

Elintarvikehuoneiston toimijan vaihtumisesta tulee ilmoittaa viivytyksettä. Myös toiminnan keskeyttämisestä ja toiminnan lopettamisesta tulee ilmoittaa.

Onko elintarvikehuoneiston perustamiseen saatavissa kirjallista ohjeistusta?

Elintarviketuotantolaitosten hyväksymiseen liittyvää lainsäädäntöä

https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/elintarvikehuoneistot/hyvaksytyt-elintarvikehuoneistot/