Elintarviketyöntekijän terveystodistus

Työntekijällä, joka elintarvikehuoneistossa käsittelee helposti pilaantuvia, pakkaamattomia elintarvikkeita, tulee olla elintarviketyöntekijän terveystodistus. Todistuksen voi hankkia työterveyshuollosta tai terveyskeskuksesta. Terveydenhuollon ammattilainen haastattelee työntekijän ja tarvittaessa tehdään salmonellatutkimus.

Elintarviketyöntekijän palatessa vähintään neljän vuorokauden pituiselta matkalta Pohjoismaiden ulkopuolelta on teetettävä salmonellatutkimus. Tulosten odottamisen ajaksi olisi hyvä, jos työntekijälle voidaan osoittaa työtehtäviä, joissa ei olla suoranaisessa kosketuksessa helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kanssa.

Elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelmaan tulee sisältää tiedot elintarviketyöntekijän terveystodistuksista sekä salmonellatutkimuksista.

Elintarviketuotantolaitosten hyväksymiseen liittyvää lainsäädäntöä

http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/elintarvikehuoneistot_/hyvaksytyt_laitokset