Elintarvikekuljetukset

Kuljetusalan toimijan on tehtävä ilmoitus elintarvikehuoneistosta Tunturi – Lapin ympäristöterveydenhuoltoon viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Toimijalla tulee olla käytössä elintarvikkeiden kuljettamiseen soveltuvat kuljetusvälineet sekä kirjallinen omavalvontasuunnitelma.

Tietoa kuljetuksista Evira

http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus+ja+myynti/kuljetus+ja+logistiikka/

Liikkuvat elintarvikehuoneistot

Elintarvikealan toimijan tulee tehdä ilmoitus elintarvikehuoneistosta hyvissä ajoin, viimeistään 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista sen kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle, jonka alueella toiminta aloitetaan. Toiminnan olennaisen muuttamisen tai toimijan vaihtumisen yhteydessä tulee tehdä ilmoitus sen kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle, jonka alueella on alun perin ilmoitettu.

Tiedottaminen liikkuvasta elintarvikehuoneistosta

Elintarvikealan toimijan tulee tiedottaa elintarvikkeiden myynnistä ja muusta käsittelystä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa viimeistään 4 arkipäivää ennen myyntipaikkakunnan elintarvikevalvontaviranomaisille.

Tiedottamisen voi tehdä vapaamuotoisesti esimerkiksi sähköpostitse ympäristöterveydenhuollon terveystarkastajalle sähköpostiin etunimi.sukunimi(at)sodankyla.fi tai käyttämällä tätä lomaketta.